dinsdag 29 mei 2012

Warmth


Just when I thought that the sun would never come out again,
The sun came out.

I'm being spoiled with warm sunny days and clear blue skies.
Of course it's almost tropical all of the sudden, 
but I am not complaining.

I love the feeling of sunshine on my face;
being surrounded by warmth and light;
 spending my days outside in the fresh air;
 seeing my garden spring to flowery life,
watching my little one parade in a pink polka dot bikini;
and the other two splashing around with water;
the taste of a simple glass of cold water,when it's hot outside.

I'm don't wanna keep it all to myself.
So here's a little of my sunshine for you.


Net toen ik dacht dat de zon nooit meer zou verschijnen,
kwam de zon tevoorschijn.


Ik ben verwend met warme zonnige dagen en helderblauwe luchten.
Natuurlijk is het meteen bijna tropisch,
maar ik klaag niet. 


Ik hou van het gevoel van zonlicht op mijn gezicht;
omringd worden door warmte en zonlicht;
mijn dagen buiten in de frisse lucht doorbrengen;
mijn tuin tot leven zien komen met bloemen;
kijken naar mijn kleintje die in een roze stippeltjes bikini rondstapt;
 de andere twee die rondspetteren met water;
de smaak van een simpel glas koud water als het warm is buiten.


Ik wil het niet allemaal voor mezelf houden,
Dus hier is een beetje zonlicht voor jou.


I would like to photograph my kids in this beautiful light, 
But this is what happens when your kids model for you..


Ik wil zo graag mijn kinderen fotograferen in dit prachtige licht,
Maar dit is wat er gebeurd als je kinderen model voor je staan..


zondag 27 mei 2012

Sunday gatherings
Some happy moments from the past two weeks.

Een paar gelukkige momenten van de afgelopen twee weken.

Happy Sunday!

Fijne zondag!


A little something guaranteed to make you smile.
Watch the whole thing it's fun!

Iets om je gegarandeerd te laten glimlachen.
Kijk het helemaal, het is leuk!

vrijdag 25 mei 2012

ParadeSome of my favorite flower pictures:

Een paar van mijn favoriete bloemen foto's:


Which one is your favorite?


Welke vind jij het mooist?

donderdag 24 mei 2012

A smile and a tear

Thinking about her birth,
 is thinking about the best and worst part of my life.
So as always, in the week of her birthday depression hits me.

It's always bittersweet.

Celebrating her coming into my life, her growing up,
while at the same time mourning.
Regretting, wishing I could have another chance.
And when I think about those days when I held her,
desperately trying to feel something.
When I think about the days when her crying and clinging would get under my skin,
when I spent my days fighting the urge to run way from it all.

I grieve.
Because it could have been different.
It should have been different.

But it's not all gloom and doom.
I did bond with her.
And thinking about those moments is thinking about:
smiles, giggles, cuddles, warmth, victory.

She is my little sunshine,
and I'm so lucky to have her in my life.


Denken aan haar geboorte is,
 denken aan het mooiste en het ergste deel van mijn leven.
Zoals altijd, in de week van haar verjaardag, slaat depressie toe.

het is altijd bitterzoet.

Haar komst in ons leven vieren, haar opgroeien,
en tegelijkertijd rouwen.
Betreuren, wensen dat ik een nieuwe kans kon krijgen.
En als ik denk aan de dagen, dat ik haar vasthield, 
wanhopig proberend iets te voelen;
als ik denk aan de dagen
 dat haar huilen en vastklampen aan mij, onder mijn huid kroop;
en ik mijn dagen spendeerde met het vechten 
tegen de drang om van alles weg te vluchten,

dan treur ik.
Omdat het zo anders had kunnen zijn.
Omdat het anders had moeten zijn.

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel.
Ik kreeg een band met haar.
En denken aan die momenten is denken aan:
glimlachen, giechels, knuffels, overwinning.

Ze is mijn zonneschijntje,
en ik heb zo'n geluk dat ze in mijn leven is.


dinsdag 22 mei 2012

The little things.

Look what happened right after I decided to slow down.

Kijk wat er gebeurde nadat ik besloot het wat rustiger aan te gaan doen.

We found daisies!
Big ones.

We vonden madeliefjes!
Grote.

maandag 21 mei 2012

Slowing down
This will be a busy week for me.
I'm feeling a bit overwhelmed.
I'm taking it one step at a time.
I need to. 
Slow is my keyword right now.
Small steps, small bits.
I'm stopping to smell the flowers each day. 
I will be posting a flower picture everyday this week.
(On Tumblr too.)

Dit wordt een hele drukke week voor mij.
Het komt allemaal een beetje op mij af.
Ik doe alles maar stap voor stap.
Ik moet wel.
Langzaam is het sleutelwoord op dit moment.
kleine stapjes, kleine beetjes.
"Ik stop om de bloemetjes te ruiken."
(Uitdrukking waarvan ik de Nederlandse variant niet ken..)
Ik zal deze week elke dag een bloemenpost plaatsen.
(On Tumblr too.)zondag 20 mei 2012

Smiles of the earthMy past few days have been sunny and full of flowers,
just the way I like it.

Mijn afgelopen dagen zijn zonnig en vol bloemen geweest,
precies zoals ik het graag heb.
Happy Sunday!

Fijne zondag!


vrijdag 18 mei 2012

Lovely branches


Remember when I found these branches sometime in December?
No? Have a quick click to see what I did with them.

I did not have the hart to throw them away.
They were under my table in my crafts room for a while.
and occasionally I would look at them, then put them back.

Then one day, I finally knew what to do.


Weet je nog dat ik deze takken vond ergens in December?
Nee? Klik even snel om te zien wat ik met ze gedaan heb.

Ik had het hart niet om ze weg  te gooien.
ze zaten een tijdje onder mijn tafel in mijn knutsel kamer.
Af en toe keek ik er naar, en dan zette ik ze weer terug.

Op een dag wist ik ineens wat ik er mee moest doen.You may have noticed that I haven't done a crafts post in a while.
Weeks have been busy and hectic.
My hands are itching to make something..anything!
Remember my awesome crafts room?


I discovered that it is also handy to stuff things in, 
when you need to do a quick clean up. 
It's also handy to put in baskets of laundry.
(If I don't see them, I don't have to put them away, right?)


I won't show you a picture,
you may never recover from seeing that image.
I believe there's even a stroller in there!


Anyway, Mommy needs to make something.
First on my priority list: reclaiming my crafts room.
Wish me luck!
Misschien heb je gemerkt dat ik al een tijdje geen knutselposten meer heb gedaan.
De weken zijn druk en hectisch geweest.
Mijn handen jeuken om iets te maken, maakt niet uit wat!
Herinner je je mijn geweldige knutselkamer nog?


Ik heb ontdekt dat hij ook handig is om spullen in te proppen, 
wanneer je even snel wilt opruimen.
Het is ook handig om manden vol was in te stoppen.
(Als ik ze niet zie, hoef ik er ook niks mee te doen, toch?)


Ik ga je geen foto laten zien,
je komt er misschien nooit meer overheen.
Volgens mij staat er zelfs een kinderwagen daar!


In ieder geval, Mama moet iets maken.
Vooraan op mijn prioriteiten lijstje: heroveren van mijn knutselkamer.
Wens me succes!


The things I will do for this blog...

Wat ik al niet over heb voor deze blog..woensdag 16 mei 2012

I'm a toddler and I know it

Linking up with / Ik linkup met Alison and Galit
I love the age of two,
I love the wonder of exploring and discovering.
The cuddles and giggles.
The body language that is almost cartoon like.
The stomping of the feet, the hitting, the jumping in excitement.
The singing, the dancing.

The independance and total dependance.

The all or nothing attitude.

But I'm about to leave the terrible two's behind me.
My baby is almost three.Ik hou van de leeftijd van twee jaar.
Ik hou van het wonder van onderzoeken en ontdekken.
De knuffels en giechels.
De lichaamstaal die soms aan een stripfiguur doet denken.
Het stampvoeten, het slaan, het springen van enthousiasme.
het zingen, het dansen.

De onafhankelijkheid en totale afhankelijkheid.

De alles of niets mentaliteit.

Maar ik sta op het punt om de peuterpubertijd achter me te laten.
Mijn baby is bijna drie.
(Ik wil niet slapen! Ik wil nog een koekje! Ik wil Dora kijken! Ik wil deze schoenen! MAAR DAT WIL IK! Ik wil dat niet eten! Ik wil in jouw bed slapen! 
Ik wil niet in mijn autostoeltje! Ik wil naar buiten met niks aan behalve een roze tutu!)maandag 14 mei 2012

RainEveryone wants sunshine, 
no one wants pain.
But you can't have a rainbow 
without a little rain.
Iedereen wil zonneschijn,
niemand wil pijn.
Maar je kunt geen regenboog krijgen
zonder een beetje regen. Go to / Ga naar

Tumblr of  Pinterest 

If you want to pin or reblog this quote. / Als je deze quote wil pinnen of rebloggen.donderdag 10 mei 2012

Mommy's blogPhotobucket


I'm linking up with Galit and Nicole.

Klik voor hier Nederlands


When I started this blog, it was all about me. 
I mentioned that I had children,
even included their pictures and talked about them sometimes,
but it was about me. (Me, me, me!)
About finding myself after burn out and depression.
A place to share and store my little projects.
A place where I could be me.

Along the way I rediscovered my love for writing and photography
and I started to write longer posts. (Sorry!)

But somewhere along the line my kids took over.

 I kind of retreated from motherhood during my depression.
It went very gradually.
I still hugged my kids, took care of them and absolutely loved them.

But there was this part of me,
that started to be convinced, that I was a horrible mother.

Why was everything taken so much energy?
Why did I find mothering three kids so hard,
while others seemed to be doing it easily.

It must be me, I thought.

I discovered that I'm not a horrible mother,
I discovered that there was nothing wrong with me.
Ehm, no, actually, I discovered that there was something wrong with me,
but that it was not my fault.
And being a mother while thinking: "I suck at this," is no fun.


Right now, I'm a mother who thinks: "I'll be fine, I can handle this."

It's such a huge difference.

So this is still NOT a mommy blog, it's a mother's blog.
( I am mostly trying to convince myself)

It's a blog about me, my battle against depression,
and all the things I love and that includes my kids!
(Yes, I love my husband too, but I grant him a little bit of privacy.)

So to answer that question,
I speak for my soul.
A soul that has been silent and broken for way too long.
But that soul is coming out of her shell.
Er is een fout opgetreden in dit gadget