woensdag 26 februari 2014

Growth

Just a few words that I want to share with you today.

Gewoon een paar woorden die ik vandaag met je wil delen.


Vertaling: 

Mijn omgeving wordt lichter.
Mijn voegen barsten.
Er komt verandering aan.
Kijk hoe ik zachtjes opstijg,
 in de richting van het licht..


maandag 17 februari 2014

Not so romantic love.

Consider this post to be a valentine's day encore.

I was supposed to post this on valentine's day, but I was too busy.
to busy loving?
Nope. Just your usual running around and taking care of Mom-stuff.
 Maybe that qualifies as loving too.

Right.
 I was to busy with all the loving.

*snort*

I have been married for over a decade now.
Yes wow, I know. Thirteen years.
Nothing about being married that long is romantic.
We do love each other and occasionally he does give me the butterflies.

Sometimes. 

Most of the time however,
I get to watch the love of my life scratch his butt, 
pick his nose or do other unromantic man stuff.

Whether I like it or not, that cute guy I couldn't stop thinking about, 
whose smile made me weak in the knees, 
at the end of the day he is still a boy.
And boys are disgusting.

Somehow, I forgot about that, 
when in moments of temporarily insanity I wanted to be with him forever.

But I can't complain (much.)
I am a realist and even though I had to learn the hard way,
 that life is not a romantic comedy, this is life.
In real life people don't walk around hand in hand all the time,
and they don't make wild and passionate love every night. 
Married life is not a romantic picnic.

I do think I am lucky, I have a sweet loving husband that is all mine, 
he brings me flowers and helps me around the house. 
He has seen me at my worst and he has seen me at my best, and still loves me.


Valentine's day evening, 
I will be sitting on the couch watching a movie next to my husband, 
who will probably curl up next to me put his arms around me, 
and fart  do something typically male.Niet zo romantisch.
Beschouw deze post maar als een soort Valentijnsdag toegift.

Ik zou hem eigenlijk plaatsen op Valentijnsdag, maar ik had het een beetje te druk.
Te druk met liefhebben?
Neuj. Gewoon met het gewoonlijke rondrennen en Mamma dingen doen.
Misschien telt dat ook als liefhebben.

Juist.
Ik was dus druk bezig met al dat liefhebben.Ik ben al langer dan een decennium getrouwd.
Ja, wow, ik weet het. Dertien jaar.
Er is niets romantisch aan zo lang getrouwd zijn.
We houden wel van elkaar en af en toe krijg ik weer vlinders in mijn buik.
Soms.

Meestal echter, moet ik aankijken hoe de liefde van mijn leven zijn billen krabt; 
in zijn neus peutert of andere onromantische mannendingen doet.

Of ik het leuk vind of niet, 
die leuke vent waar ik telkens maar aan bleef denken en die mij weke knieen gaf, 
is uiteindelijk nog steeds een jongen.
En jongens zijn verschrikkelijk.


Op de een of andere manier was ik dat even vergeten,
 toen ik in momenten van tijdelijk geestelijke ontoerekeningsvatbaarheid 
voor altijd bij hem wilde zijn.

Maar ik mag niet (veel) klagen.
Ik ben een realist, 
en al heb ik op de harde manier geleerd dat het leven geen romantische comedy is, 
zo is het leven.
In het echte leven lopen mensen niet voortdurend hand in hand 
en bedrijven mensen niet iedere avond wild en gepassioneerd de liefde.
Het getrouwde leven is geen romantische picnick.


Toch prijs ik mijzelf gelukkig, ik heb een lieve man die helemaal van mij is,
hij neemt bloemen voor me mee en helpt me in het huishouden.
Hij heeft me op mijn slechtst en op mijn best gezien, en houdt nog steeds van me.

Op de avond van Valentijnsdag, 
zal ik naast mijn echtgenoot op de bank zitten om film te kijken. 
Hij kruipt dan waarschijnlijk gezellig tegen me aan, 
slaat zijn armen om mij heen 
en laat een wind  doet dan iets typisch mannenachtigs.


zondag 9 februari 2014

Sunday gatherings.


The Hellebore, this flower blooms in the midst of winter.
Fresh from my garden..

De Helleborus, deze plant bloeit in het midden van de winter.
Vers uit mijn tuin..

Have a good Sunday!

Een goede zondag gewenst!


maandag 3 februari 2014

Definition of a girl.

Dear people that make things for kids.

I would like you to meet my daughter.
 She's eight years old.
She wants to be a secret agent when she grows up, 
or an inventor, or maybe both.
She's smart, very good at sports and loves to read.
She has an amazing fantasy and an even bigger sense of humor.
She loves to climb trees, jump on the trampoline 
and is not afraid to get her hands dirty. 
When it comes to pain, she is one tough cookie. 
She loves cartoons about spies and robots.
Her favorite colors are green and black.


When I went to the store to buy magazines for my kids,
My eyes fell upon a book with a thousand stickers.
It was called 'sticker book for boys'.
It had all sorts of stickers with dinosaurs, planets, sports etcetera. 


Then I saw the sticker book for girls. 

It was pink and had stickers of princesses, 
fairies and horses.
All things that my daughter has no interest in, at all.
If it was just this one incident, 
I would not have written this letter.
But this happens all the time.


Why didn't I just buy the sticker book with the dinosaurs? 


Well, because just like many other products, 
it was obviously targeted for boys. 
It said: 'sticker book for boys' 
and it had a picture of a boy on it.

My daughter is not a boy. 

I don't want her to think that she is a boy or boyish. 
Because she isn't. 
She is a girl. 
She just doesn't fit into the narrow image 
that you have of girls.

She does not want to play with barbie dolls, 
she never had any interest in them. 
For her 6th birthday she wanted a toolbox and a crane.
We gave it to her, even though there was a picture of a boy on the package.
She is no different then me at that age. 
I wanted Lego and cars and cranes. 
 I loved transformers and the A-team and He-man. 

I think it is wrong to send the message 
that girls are all about pink and glitter. 
And if they are not, that there must be something wrong. 
Some girls are all about glitter and some girls aren't. 
It doesn't matter. 

As long as they have an option.


So I am asking you to fix it:
Start making cool adventurous things for girls. 

And please, 

please, 

change your definition of the word girl.
Definitie van een meisje.


Beste mensen die dingen voor kinderen maken.

Ik wil graag mijn dochter voorstellen.
Ze is 8 jaar oud.
Ze wil graag geheim agent worden als ze groot wordt, of uitvinder, of allebei.
Ze is slim, erg goed in sporten en is dol op lezen.
Ze heeft een geweldige fantasie en een nog geweldiger gevoel voor humor.
Ze houdt ervan om in bomen te klimmen, op de trampoline te springen 
en is niet bang om haar handen vies te maken.
Wat pijn betreft is ze echt een bikkel.
Ze houdt van tekenfilms over spionnen en robots.
Haar favoriete kleuren zijn groen en zwart.


In de winkel viel mijn oog op een boek met duizend stickers.
Het boek heette: stickerboek voor jongens.
Het was een geweldig boek, 
met allemaal stickers van dinosauriers, planeten, sport enz.

Toen zag ik het stickerboek voor meisjes.

Het was roze en er zaten stickers in van prinsessen, elfjes en paarden.
Allemaal dingen waar mijn dochter geen interesse in heeft.
Was het bij dit ene incident gebleven, 
dan had ik deze brief niet geschreven.

Maar dit gebeurt telkens opnieuw.


Waarom ik niet gewoon het stickerboek voor jongens heb gekocht?

Nou, omdat net als veel andere producten,
duidelijk voor jongens was bedoeld.
Er stond stickerboek voor jongens op 
en er zat een plaatje van een jongen op.

Mijn dochter is geen jongen.

Ik wil niet dat ze denkt dat ze een jongen is 
of jongensachtig is.
Dat is ze niet.
Ze is een meisje.

Ze past gewoon niet in het kortzichtige beeld 
wat jullie hebben van meisjes.

Ze wil niet met barbiepoppen spelen, 
daar heeft ze nooit interesse voor gehad.
Op haar zesde verjaardag wilde ze een gereedschapskist en een hijskraan.
We gaven het aan haar, 
ook al zat er een plaatje van een jongen op de verpakking.
Ze is niet veel anders dan ik was op die leeftijd.
Ik wilde Lego en auto's en hijskranen.
Ik hield van de transformers, het A-team en He-man.

Ik denk dat het verkeerd is om uit te dragen,
 dat meisjes alleen maar van roze en glitter houden.
En dat er iets mis is, als dat niet zo is.
Sommige meisjes zijn dol op glitter en anderen niet.
Dat maakt niks uit.

Zolang ze maar de keuze hebben.


Dus ik vraag of jullie hier iets aan willen doen.
Begin met het maken van stoere avontuurlijke dingen voor meisjes.

En alstjeblieft,

alstjeblieft,


Verander je definitie van het woord: meisje.
zondag 2 februari 2014

Sunday gatherings.
We are having a really weird winter over here.
As a result, the plants in my garden are getting a bit confused..


We hebben hier een hele rare winter.
Het resultaat is dat de planten in mijn tuin een beetje in de war zijn..

Have a great Sunday!

Een hele fijne zondag!
Er is een fout opgetreden in dit gadget