vrijdag 19 september 2014

Sunny Friday.
Happy Friday!
That's all.

woensdag 3 september 2014

Little surprises.

 I can be quite forgetful.
Imagine my surprise when I opened up a book and this fell out.
Simple fragile delight that brought a smile to my face.
Sometimes it is fun being me.
~
Ik kan best vergeetachtig zijn.
Kun je mijn verbazing voorstellen toen ik een boek openmaakte en dit eruitviel?
Een eenvoudige fragiel pretje dat een glimlach op mijn gezicht gaf.
Soms is het best leuk om mezelf te zijn.


maandag 1 september 2014

Then and now.


Today was the first day of school for my kids.
I made them a special 'Ooglies breakfast.' (They love that BBC show.)
I just stuck a bunch of googly eyes to plates, teacups, the teapot, the light switch etc. with sticky gum.
forgiveness is a powerful thing.

Preparation time: ten minutes.
 Fun: lasts a day. (They haven't found all of the eyes yet 
and I stuck them to their lunchboxes as well.)

Don't worry, I spared the oldest the embarrassment. 
We don't want him to be targeted on his first day of high school..

Then we made pictures.
Somehow, I did not make them last year, but I did two years ago.

I wish them a great school year!

~

Vandaag was het de eerste schooldag voor mijn kinderen.
Ik maakte een speciaal onbijt met oogjes voor ze. 
( Ze zijn dol op het BBC programma Ooglies.)
Ik plakte gewoon wat wiebeloogjes  met buddies vast 
aan borden, kopjes, de theepot, het lichtknopje enz.
Ik denk dat we kunnen aannemen dat ik vrede heb gesloten met de wiebeloogjes,
vergiffenis is een krachtig iets.

Voorbereidingstijd: 10 minuten.
Plezier: duurt de hele dag. 
(Ze hebben ze namelijk nog niet allemaal gevonden 
en ik heb ze ook op hun lunchboxen geplakt.)

Maak je geen zorgen, ik heb de oudste gespaard. 
We willen niet dat hij het mikpunt wordt op zijn eerste dag van de middelbare school..

Daarna hebben we foto's gemaakt.
Ik heb ze vorig jaar om de een of andere reden niet gemaakt, 
maar twee jaar geleden wel.

Ik wens ze een geweldig schooljaar!


* Junior High School.

* 4th grade

* 2nd year of kindergarten.Er is een fout opgetreden in dit gadget