zondag 22 juli 2012

Sunday Gatherings
I am taking a day off. 
The sun is out, I will sit in the sun, read, write, 
do whatever I like today.
All else can wait for a day.
I encourage you to do the same, just enjoy today. 

Ik neem een vrije dag.
Het zonnetje schijnt, ik ga in de zon zitten, lezen, schrijven,
doen waarin ik maar zin heb vandaag.
Alles kan lekker even wachten.
En ik moedig je aan om hetzelfde te doen, geniet lekker van vandaag.
Have a joyful Sunday!

Een hele vrolijke zondag gewenst!


maandag 16 juli 2012

Falling in love

At the thrift shop I found this beauty,
 hidden in a corner covered in cobwebs.
Still it caught my eye, because it is beautiful.
I even liked it the way it was, but it didn´t quite fit in my bedroom the way it was.
So I rolled up my sleeve, gave it a good clean and painted it. 
I am really exited about the end result.
It fits perfectly in the calm serene look I try to create in my bedroom.


In de kringloopwinkel vond ik deze schoonheid,
verstopt in een hoekje bedekt met spinnewebben.
Toch trok het mijn aandacht want het is prachtig.
Ik vond hem gewoon zo al mooi, maar het paste niet helemaal bij mijn slaapkamer.
Dus ik stroopte mijn mouwen op, maakte het goed schoon en verfde het.
Ik ben heel erg blij met het eindresultaat.
Het past perfect in de kalme vredige sfeer die ik in mijn slaapkamer probeer te creeeren.


Instagram

woensdag 11 juli 2012

Magic momentIt's raining, 
again.
What is it with this summer?
What happened to the sun?

Everyone's complaining, but not you.
You're standing in front of the window, touching it with one hand.
Eyes wide open in curious amazement.
Watching those magic summer drops fall down.
The garden that was bright and sunny just minutes ago, is turning into a muddy mess.
But I see only excitement in your eyes.

As quickly as the rain has started, it stops.
The lawn has turned into a swamp.

"Do you want to go outside?"

She jumps in excitement, as I walk towards her holding her rain boots.

She stomps in the water, splashes with her hands,
giggles at her reflection.
Her enthusiasm warms my heart.

And I promise myself, not to complain when it starts to rain again,
but to jump in the puddles with her.


Het regent, 
alweer.
Wat is er aan de hand met deze zomer?
Wat is er met de zon gebeurd?


Iedereen klaagt, maar jij niet.
Je staat voor het raam, met een hand er tegenaan.
Je ogen zijn wijd open in nieuwsgierige verwondering.
Je kijkt naar de magische druppels die omlaagvallen.
De tuin die minuten geleden nog zonnig was, verandert in een modderige knoeiboel.
Maar ik zie alleen maar opwinding in je ogen.


Net zo snel als de regen is begonnen, houdt het weer op.


"Wil je naar buiten?"


Ze springt van opwinding, terwijl ik naar haar toeloop 
met haar regenlaarzen in mijn handen.


Ze stampt in het water, spettert met haar handen,
giechelt naar haar spiegelbeeld.
Haar enthousiasme verwarmt mijn hart.


En ik beloof mezelf om niet te klagen als het weer gaat regenen,
maar om samen met haar in de plassen te springen.