zondag 27 oktober 2013

Writer's block


Naar beneden scrollen voor Nederlands alstjeblieft.


Sometimes I forget how much I like to play around with words. 
That wonderful feeling to get the words out of my head in order.

Sometimes they flow, fast.
As if they've been waiting to be poured 
all over the pages on my computer or blog.

Sometimes I struggle, chasing sentences, 
pulling them out from all of the dusty spaces in the back of my mind. 

Sometimes it's a challenge, a puzzle. 
Trying, searching, fitting, 
replacing to fit the right word at the right place.

Then, somehow, I forget. 
I forget about the satisfaction;
the sense of accomplishment.

That rush, 
that feeling of doing exactly what it is you were supposed to do. 
And the quiet peaceful feeling in my mind.

Words just become words to say, 
words on the cover of a magazine, 
words that enter my ear.

And my mind, floods. 
It floods with words, sentences, stories, opinions.
Words that demand to come out. 
When I sit down to let them, 
they trip all over my fingers and land in the wrong places. 
Backwards, mixed up, tangled.

Sometimes the fog lifts and I grab hold of sense, of reason, 
 only to get lost in the woods, long before the end of the paragraph.

I have been wandering these woods for a while now. 
Wondering why I keep taking the wrong turn 
or why I've ended up here in the first place. 

But I am not alone. 

Shimmering fragments of light accompany me. 
Dancing, glistening.

Assuring me that there is a way out of the woods after all.
  
Soms vergeet ik hoeveel ik hou van spelen met woorden. 
Het heerlijke gevoel om de woorden in mijn hoofd 
er in de juiste volgorde uit te krijgen.

Soms vloeien ze, snel.
Alsof ze er op hebben gewacht 
om over de bladzijdes van mijn computer of blog 
te worden uitgegoten.

Soms worstel ik, jaag ik zinnen achterna, 
en trek ik ze tevoorschijn uit de stoffige ruimtes achterin mijn hoofd.

Soms is het een uitdaging, een puzzle.
Proberen, zoeken, passen, verplaatsen, 
om het juiste woord op de juiste plek in te passen.

En dan, op de een of andere manier, vergeet ik.
Ik vergeet de voldoening,
en het gevoel van verwezenlijking. 

De kick, 
het gevoel dat je precies doet 
wat je op dat moment behoort te doen.
En het stille vredige gevoel in mijn hoofd.

Woorden worden gewoon woorden om te zeggen;
 woorden op de kaft van een tijdschrift 
of woorden die mijn oor binnendringen.

En mijn hoofd stroomt over.
Het stroomt over met woorden, zinnen, verhalen, meningen.
Woorden die eisen eruit te komen.

Als ik ga zitten om ze die kans te geven,
 struikelen ze over mijn vingers 
en landen ze op de verkeerde plaats.
Achterstevoren, door elkaar, verward.

Soms klaart de mist op en grijp ik zin of betekenis vast, 
alleen om in het woud te verdwalen, 
lang voor het einde van de paragraaf.

Ik dool al een tijdje rond in dit woud.
Me afvragende waarom ik toch telkens het verkeerde pad neem 
of waarom ik hier in eerste instantie ben beland.

Maar ik ben niet alleen.

Glinsterende fragmenten licht vergezellen mij.
Dansend, schitterend.

Ze verzekeren mij ervan 
dat er toch een weg is uit het woud. dinsdag 8 oktober 2013

10 Things you must do this fall
Go for a a walk in the woods.
There is only one way to really enjoy autumn.
Get out there and enjoy it up close.
Watch the weather forecast and pick a dry sunny afternoon,
you can even combine it with a little fall picnic.


Collect pine cones.
Make sure to look for different ones.
There are so many different pine cones and some are really pretty.
You can put them on a plate, in a vase or use them to make a fall wreath.
Make sure to collect lots and lots of them. 
They keep forever, and you'll be happy when Christmas time arrives,
 the stores will be selling pine cones that you could have picked for free..


Little experiment to do with kids: Place a pine cone in a bowl of water.
The pine cone will close itself. When you leave it out to dry it will open up again. 
It's like magic.


Go for a walk on a misty morning.
Autumn has it's foggy mornings. 
Put on some warm clothes and go for a walk. 
I promise you'll see beautiful things.
Dry hydrangea flowers.
Fall is the best time to collect and dry hydrangea flowers.
I find it hard to dry hydrangea's. 
Sometimes they dry up perfectly, other times they wither.
In autumn hydrangea's are stronger and much easier to dry.


Make a fall picture.
Don't you just love fall pictures?
 Make it fabulous, with fall leaves bokeh in the background 
or simple, a bright colored leaf being held.Go apple picking.
I visited an apple orchard once with my kids and I will try to do it again this fall.
My kids ran around the apple orchard with the cutest baskets ever 
and we a great time.

And while you are at it, you have a taste of autumn.
Make home made apple sauce, apple cinnamon muffins, apple pie, yumm!
And don't stop with apples. Think about pears, blue berries, blackberries...
If you have kids, this is all for educational purposes.
If not, ehm...I have no excuse for you, 
other than that I ordered you, to have a taste of autumn.

Decorate your house.
I love decorating my house for fall.
Simple things, not big things.
A little plate with chestnuts, a basket filled with pinecones,
cute little pumpkins. The best thing is, most of these things are free,
which brings me to the next one on the list.


Collect fall treasures.
It is fun. It's as simple as that.


Tip for kids: make a fall display.
I make a different one every year.
This year the kids could make them in their own room,
sometimes I add some books about fall to the display.

Watch the sun set or rise.
Autumn is a spectacular season.
Have you ever seen a rainbow? Fall is your best chance to see one.
It isn't just the trees that are a feast for the eyes,
autumn skies can be amazing.
Just take your time to watch it and take it all in.
Don't let all that beauty pass you by.
And again, it is free of charge.Light candles in the evenings.
You might as well make the best of those autumn evenings.
Not just inside the house, but in your garden as well.
Candles create such a wonderful atmosphere..
(But please, be safe about it, you don't want to burn down the neighborhood.)
I can actually think of more must do things for fall, but I said 10. 
So 10 it is.

What is your absolute fall must do?


10 Dingen die je deze herfst echt moet doen.
fall activities

Maak een boswandeling.
Er is maar een manier om echt van de herfst te genieten.
Ga eropuit en geniet van dichtbij.
Houdt het weerbericht in de gaten en kies een droge zonnige middag uit.
Je kunt het zelfs combineren met een herfst picknick.


Verzamel dennenappels.
Let op dat je naar verschillende soorten zoekt.
Er zijn veel verschillende soorten en sommigen zijn echt heel mooi.
Je kunt ze op een schaal doen, in een vaas of er een herfstkrans mee maken.
Verzamel er een heleboel,
je zult er blij mee zijn als het kerst is
en de winkels dennenappels verkopen die je gratis op had kunnen rapen..


Klein experimentje om te doen met kinderen: Plaats een dennenappel in een bak water.
De dennenappel zal sluiten. Als je hem drogen gaat hij weer open.
Het is net magie.


Maak een wandeling op een mistige ochtend.
De herfst heeft zijn mistige ochtenden.
Doe wat warme kleren aan en maak een wandeling.
Ik beloof je dat je prachtige dingen zal zien.
Droog hortensia bloemen.
De herfst is de beste tijd om hortensia's te drogen.
Ik vind ze best moeilijk om te drogen.
Soms drogen ze perfect en soms verwelken ze.
In de herfst zijn hortensia's sterker en veel makkelijker te drogen.

Maak een herfstfoto.
Zijn herfst foto's niet prachtig?
Maak prachtige foto's, met herfst bladeren bokeh in de achtergrond
of simpelweg, een felgekleurd herfstblad wat in de hand gehouden wordt.Ga appels plukken.

Ik heb met mijn kinderen ooit een appelboomgaard bezocht,
en ik wil het deze herfst graag weer doen.
Mijn kinderen renden door de boomgaard met van die schattige mandjes
en we hadden het ontzettend naar de zin.

En als je toch bezig bent, neem een hapje van de herfst.
Maak zelfgemaakte appelmoes, appelkaneel muffins, appeltaart, hmm!
En houd het niet bij appels. Denk aan peren, bosbessen, bramen..
Als je kinderen hebt, is dit natuurlijk puur voor educatieve doeleinden.
Heb je geen kinderen, ehm...Dan heb ik geen excuus voor je,
behalve dan dat ik je bevolen heb om een hapje van de herfst te nemen.


Versier je huis.
Ik vind het heerlijk om mijn huis te versieren voor de herfst.
Simpele dingen, geen grote dingen.
een schaaltje met kastanjes, een mand met dennenappels, schattige kleine pompoentjes.
Het mooie is dat de meeste van deze dingen gratis zijn te vinden.
En dat brengt me bij het volgende punt op de lijst.


Verzamel herfst schatten.
Het is leuk. Zo simpel is dat.

fall activities

Tip voor kinderen: maak een herfsttafel.
Ik maak elk jaar weer een andere.
Dit jaar mochten de kinderen er een op hun eigen kamer maken.
Soms doe ik er ook wat boeken over de herfst bij.

Kijk naar een zons op- of ondergang.
Herfst is een spectaculair seizoen.
Heb je nog nooit een regenboog gezien? Dan is de herfst je beste kans.
Niet alleen de bomen zijn een feest voor de ogen,
herfst luchten kunnen geweldig zijn.
Neem je tijd om er naar te kijken en neem het in je op.
Laat al dat mooie niet aan je voorbij gaan.
Nogmaals, het is gratis en voor niets.Brand kaarsen in de avonduren.
Je kan maar beter het beste maken van de herfstavonden.
Kaarsen creƫren zo'n bijzondere atmosfeer..
Niet alleen in huis, maar ook in de tuin.
(Maar alsjeblieft, wees voorzichtig, je wil niet de hele buurt afbranden.)

Ik kan eigenlijk veel meer dan tien dingen verzinnen, 
maar ja, ik zei tien, dus daar blijft het dan maar bij.

Wat is voor jou een absolute 'must' in de herfst?