donderdag 29 augustus 2013

Speaking my mindI had to see what the fuss was all about.


The name Miley Cyrus was all over the internet.
So I googled and looked at the footage.
I had seen some pictures and a description of the performance, 
so I didn't think I was going to be shocked.

But I was. Shocked, but not surprised.

I was shocked, because I have watched Hannah Montana with my kids.
I was shocked because I like Miley Cyrus and have a soft spot for her. 

But I wasn't surprised.

After all, did I see anything new? Not at all.

I have seen so many popstars prancing around in nothing but glorified bikini's.
I have seen videoclips with women shaking their booties 
and I have seen artists make tons of obscene gestures during performances. 
The latest videos even show women without their tops on. 
 I have yet to figure out why that has anything to do with music.
(And I live in Europe, people!)

Name me a top mainstream female artist,
 that isn't extremely sexy in video clips and performances.
There aren't many.


So am I surprised that at age 20, Miley C is exploring her sexuality on stage?

Do I blame her?

No, I don't.
I do think the performance was shocking, and way out there.

Isn't this what we teach our kids? Specifically our girls.
Watch a movie, watch tv, watch a video clip, watch commercials, 
open a magazine.

This is precisely what society teaches our girls.
That this is what we expect of them, to be thin, gorgeous and sexy. 
Do we really expect our girls not be affected by all of this?

Even I have been dancing sexy in front of a mirror,
 after seeing a few to many Beyonce video's.
And that was yesterday.

Think about it, people.
Open your eyes.

Because what Miley Cyrus showed on stage, 
wasn't shocking, nor surprising 

It was inevitable.


What do you think?Ik moest zien waar al die drukte vandaan kwam.

De naam Miley Cyrus klonk volop op het internet.
Dus ik googelde en bekeek het beeldmateriaal.
Ik had een paar foto's gezien 
en een beschrijving van het optreden gelezen,
dus ik verwachtte niet dat ik gechoqueerd zou zijn.

Maar dat was ik wel. Geschokt, maar niet verbaasd.


Ik was gechoqueerd omdat ik met mijn kinderen naar Hannah Montana heb gekeken.
Ik was gechoqueerd omdat ik een zwak heb voor Miley Cyrus.
Maar ik was niet verbaasd.

Ik bedoel, zag ik dan iets nieuws? Absoluut niet.

Ik heb zoveel popsterren zien rondhuppelen in niets meer dan veredelde bikini's.
Ik heb videoclips gezien met vrouwen die met hun billen schudden 
en ik heb artiesten obscene gebaren zien maken tijdens optredens. 
De laatste video's laten vrouwen zien zonder bovenstukje aan.
En ik moet er nog steeds achter komen,
 wat dat nou eigenlijk met muziek te maken heeft.
( En ik woon in Europa, mensen!)


Noem mij een top populaire vrouwelijke artiest,
 die niet extreem sexy is in videoclips en tijdens optredens.
Het zijn er niet veel.

Dus ben ik verbaasd dat met haar 21 jaar,
Mile Cyrus haar sexualiteit verkent op het podium?
Neem ik het haar kwalijk?

Nee.
Ik vind wel dat haar optreden shockerend was en teveel van het goede.

Is dat niet wat we onze kinderen leren? Vooral onze meisjes.
Kijk naar een film, kijk tv, kijk naar een videoclip, kijk naar reclames, 
sla een tijdschrift open.

Dit is precies wat onze maatschappij meisjes leert,
dat we van ze verwachten dat ze oogverblindend, dun en sexy zijn.
Verwachten we nou echt dat onze meisjes hier niet door worden beinvloed.

Zelfs ik heb sexy staan dansen voor de spiegel,
nadat ik een beetje te veel Beyonce video's head gekeken.
En dat was gisteren nog.

Denk erover na, mensen.
Open je ogen.

Want wat Miley Cyrus op het podium heeft laten zien,
 was niet schokkend, of verrassend.

Het was onvermijdelijk.Wat vind jij?

Mijn gedachten uitspreken
Ik moest zien waar al die drukte vandaan kwam.

De naam Miley Cyrus klonk volop op het internet.
Dus ik googelde en bekeek het beeldmateriaal.
Ik had een paar foto's gezien 
en een beschrijving van het optreden gelezen,
dus ik verwachtte niet dat ik gechoqueerd zou zijn.

Maar dat was ik wel. Geschokt, maar niet verbaasd.


Ik was gechoqueerd omdat ik met mijn kinderen naar Hannah Montana heb gekeken.
Ik was gechoqueerd omdat ik een zwak heb voor Miley Cyrus.
Maar ik was niet verbaasd.

Ik bedoel, zag ik dan iets nieuws? Absoluut niet.

Ik heb zoveel popsterren zien rondhuppelen in niets meer dan veredelde bikini's.
Ik heb videoclips gezien met vrouwen die met hun billen schudden 
en ik heb artiesten obscene gebaren zien maken tijdens optredens. 
De laatste video's laten vrouwen zien zonder bovenstukje aan.
En ik moet er nog steeds achter komen,
 wat dat nou eigenlijk met muziek te maken heeft.
( En ik woon in Europa, mensen!)


Noem mij een top populaire vrouwelijke artiest,
 die niet extreem sexy is in videoclips en tijdens optredens.
Het zijn er niet veel.

Dus ben ik verbaasd dat met haar 21 jaar,
Mile Cyrus haar sexualiteit verkent op het podium?
Neem ik het haar kwalijk?

Nee.
Ik vind wel dat haar optreden shockerend was en teveel van het goede.

Is dat niet wat we onze kinderen leren? Vooral onze meisjes.
Kijk naar een film, kijk tv, kijk naar een videoclip, kijk naar reclames, 
sla een tijdschrift open.

Dit is precies wat onze maatschappij meisjes leert,
dat we van ze verwachten dat ze oogverblindend, dun en sexy zijn.
Verwachten we nou echt dat onze meisjes hier niet door worden beinvloed.

Zelfs ik heb sexy staan dansen voor de spiegel,
nadat ik een beetje te veel Beyonce video's head gekeken.
En dat was gisteren nog.

Denk erover na, mensen.
Open je ogen.

Want wat Miley Cyrus op het podium heeft laten zien,
 was niet schokkend, of verrassend.

Het was onvermijdelijk.Wat vind jij?
dinsdag 27 augustus 2013

Art of aging


I used a simple wooden box to start with. 
This is what it looked like:

Ik heb een eenvoudig houten doosje gebruikt.
Zo zag het er uit:


Then I added clay ornaments
I am not sure what glue is best to use. 
I used my glue gun and I have yet to find out if that was a good idea.

Ik plakte er klei ornamenten op.
Ik weet niet zeker welke lijm het beste is om te gebruiken.
Ik heb mijn lijmpistool gebruikt 
en ik kom er vanzelf wel achter of dat een goed idee was.


I made the ornaments myself from clay. 
I used an earring to make them.
and for the corners I used a pretty bar of soap.
I will do a tutorial soon, to show you how I made it, 


Ik heb de ornamenten zelf gemaakt van klei.
Ik heb een oorbel gebruikt om ze te maken,
en voor de hoeken heb ik een mooi stukje zeep gebruikt.
Ik zal binnenkort een tutorial doen om te laten zien hoe ik het gemaakt heb.


This is what the box looked like with the first layer of paint.
 I used acrylic paint.
I always start with the darkest color first.

Zo zag het doosje eruit met de eerste laag verf. 
Ik heb acryl verf gebruikt.
Ik begin altijd met de donkerste kleur.


Important step! After the paint had dried, I rubbed over the paint with a candle.
I rubbed over the ornaments and the edges and a few random spots.
This will make it much easier to sand down the paint once it's finished.

Also important.. Don't be like me, I painted the lid shut. 
Just paint the box and then open it to let the paint dry. 
I learned that the hard way.

Belangrijke stap! Nadat de verf was opgedroogd, heb ik met een kaars over de verf heengewreven.
Over de ornamenten, de hoeken en wat plekjes hier en daar.
Dit maakt het makkelijker op te schuren nadat het verven klaar is.

Ook belangrijk..Doe niet zoals ik, ik verfde het deksel vast.
Verf het doosje en doe het deksel daarna open tijdens het drogen.
Ik heb dit op de harde manier geleerd.


And this is the box with the second layer of paint.
I could have left it this way, 
but I really wanted an aged look, so on to the next step.

En dit is het doosje met een tweede laag verf.
Ik had het zo kunnen laten, maar ik wilde een oud uiterlijk,
dus op naar de volgende stap.


I mixed a few colors of paint and used it to 'stain' the box. 
I didn't let the previous layer dry completely, 
so the new layer of paint kinda blends into the paint. 
I used very thin streaks of paint.

Ik mengde een paar kleuren verf 
en gebruikte die om een soort vlekkerig effect te creĆ«eren. 
Ik liet de verflaag niet helemaal drogen,
 zodat de nieuwe laag verf er een klein beetje mee vermengde.
Ik heb hele dunne vegen verf aangebracht.

The last step was sanding it down.
Because of the candle wax, the paint easily rubbed off, 
giving it an old appearance.

De laatste stap was het schuren.
Door de kaarsenwas, ging de verf er makkelijk vanaf,
 waardoor het een oude uiterlijk ontstaat.

maandag 26 augustus 2013

Interview
Have you ever needed a recent picture but couldn't find one?
And then you had to make one, 
but you were sick and the only available photographer was your husband,
 who takes great photo's except when he takes pictures of you?


I am just saying this, because today I am over at World Moms Blog with an interview 
and I had to provide a picture of me. 
Go ahead and head on over there to check it out.
Just remember that I am much prettier in real life..Heb je ooit een recent foto nodig gehad, maar je kon er geen vinden?
En dat je een nieuwe moest maken 
en je was ziek en de enige beschikbare fotograaf was je echtgenoot, 
die prachtige foto's kan maken, behalve als hij foto's van jou moet maken?


Ik zeg dit alleen maar omdat ik vandaag op World Moms Blog sta
 met een interview, en een foto nodig had. 
Neem hier even een kijkje als je wilt.
Maar houd in gedachten dat ik in het echt veel knapper ben..


zondag 25 augustus 2013

Sunday gatherings

A quiet Sunday, sunshine and flowers,
what more can I ask for?


Een rustige zondag, zonneschijn en bloemen,
Wat zou ik nog meer kunnen wensen?
Happy Sunday.

Fijne zondag.dinsdag 20 augustus 2013

Fragments


Mom, mind your eyes.
What?
Mind your eyes.
What!?
You are Pinteresting, Right?
Yes..
Make sure you mind your eyes.
 I heard you, I just can't believe you are saying this to me.
 ~
Mam, Let op je ogen.
Wat?
Let op je ogen.
Wat!?
Je zit toch te Pinteresten?
Ja..
Zorg dat je op je ogen let.
Ik hoor je wel, maar ik kan gewoon niet geloven dat je dit tegen me zegt.


Will you please stop howling!
Wheeeeeh! You just don't get it Mom, 
You don't know how it is when a big brother is teasing you all the time.
Ehm...Weren't you the one, that was teasing your little sister all morning?
Weren't you running after her with a snail, while she was screaming?

Silence..

Well, until you stop doing that, don't come to me making a huge drama.

~

Hou alstjeblieft op met brullen!
Wheeeeeh!  Je snapt het gewoon niet Mam.
Je weet gewoon niet hoe het is als je de hele tijd door je grote broer wordt geplaagd.
Ehm...Was jij niet degene die al de hele ochtend je kleine zusje loopt te plagen?
Was jij het niet die achter haar aan rende met een slak, terwijl ze liep te gillen?

Stilte..

Zolang je daar niet mee stopt, hoef je niet zo dramatisch te doen.


Mom, this is a wonderful day. 
Hmmm. You think so?
Yes, really wonderful.
You don't think so Mom?
Maybe I would if it wasn't for all the screaming.
~
Mam, dit is een heerlijke dag.
Hmmm, vind je?
Ja, echt heerlijk.
Vind je dat dan niet, Mam?
Misschien zou ik dat vinden zonder al dat gegil.


Look Mom, I´m wearing a very pretty dress.
Wasn´t that other dress pretty?
Yes, but it got wet.
How did it get wet?
It just did, Mom.
~
Kijk Mam, ik heb een hele mooie jurk aan.
Was die andere jurk niet mooi dan?
Ja maar die is nat.
Hoe komt het dat ie nat is?
Hij is gewoon nat geworden, Mam.

zondag 11 augustus 2013

Sunday gatherings
My sister surprised me with a sweet card and this little package.
Aren't they just the perfect color?
Almost to pretty to eat.
~
Mijn zus verraste mij met een lief kaartje en dit kleine zakje.
Hebben ze niet de perfecte kleur?
Bijna te mooi om op te eten.


I said: almost to pretty to eat..

Have a wonderful Sunday.

~

Ik zei: bijna te mooi om op te eten..

Ik wens je een hele fijne zondag.