zondag 27 oktober 2013

Writer's block


Naar beneden scrollen voor Nederlands alstjeblieft.


Sometimes I forget how much I like to play around with words. 
That wonderful feeling to get the words out of my head in order.

Sometimes they flow, fast.
As if they've been waiting to be poured 
all over the pages on my computer or blog.

Sometimes I struggle, chasing sentences, 
pulling them out from all of the dusty spaces in the back of my mind. 

Sometimes it's a challenge, a puzzle. 
Trying, searching, fitting, 
replacing to fit the right word at the right place.

Then, somehow, I forget. 
I forget about the satisfaction;
the sense of accomplishment.

That rush, 
that feeling of doing exactly what it is you were supposed to do. 
And the quiet peaceful feeling in my mind.

Words just become words to say, 
words on the cover of a magazine, 
words that enter my ear.

And my mind, floods. 
It floods with words, sentences, stories, opinions.
Words that demand to come out. 
When I sit down to let them, 
they trip all over my fingers and land in the wrong places. 
Backwards, mixed up, tangled.

Sometimes the fog lifts and I grab hold of sense, of reason, 
 only to get lost in the woods, long before the end of the paragraph.

I have been wandering these woods for a while now. 
Wondering why I keep taking the wrong turn 
or why I've ended up here in the first place. 

But I am not alone. 

Shimmering fragments of light accompany me. 
Dancing, glistening.

Assuring me that there is a way out of the woods after all.
  
Soms vergeet ik hoeveel ik hou van spelen met woorden. 
Het heerlijke gevoel om de woorden in mijn hoofd 
er in de juiste volgorde uit te krijgen.

Soms vloeien ze, snel.
Alsof ze er op hebben gewacht 
om over de bladzijdes van mijn computer of blog 
te worden uitgegoten.

Soms worstel ik, jaag ik zinnen achterna, 
en trek ik ze tevoorschijn uit de stoffige ruimtes achterin mijn hoofd.

Soms is het een uitdaging, een puzzle.
Proberen, zoeken, passen, verplaatsen, 
om het juiste woord op de juiste plek in te passen.

En dan, op de een of andere manier, vergeet ik.
Ik vergeet de voldoening,
en het gevoel van verwezenlijking. 

De kick, 
het gevoel dat je precies doet 
wat je op dat moment behoort te doen.
En het stille vredige gevoel in mijn hoofd.

Woorden worden gewoon woorden om te zeggen;
 woorden op de kaft van een tijdschrift 
of woorden die mijn oor binnendringen.

En mijn hoofd stroomt over.
Het stroomt over met woorden, zinnen, verhalen, meningen.
Woorden die eisen eruit te komen.

Als ik ga zitten om ze die kans te geven,
 struikelen ze over mijn vingers 
en landen ze op de verkeerde plaats.
Achterstevoren, door elkaar, verward.

Soms klaart de mist op en grijp ik zin of betekenis vast, 
alleen om in het woud te verdwalen, 
lang voor het einde van de paragraaf.

Ik dool al een tijdje rond in dit woud.
Me afvragende waarom ik toch telkens het verkeerde pad neem 
of waarom ik hier in eerste instantie ben beland.

Maar ik ben niet alleen.

Glinsterende fragmenten licht vergezellen mij.
Dansend, schitterend.

Ze verzekeren mij ervan 
dat er toch een weg is uit het woud. dinsdag 8 oktober 2013

10 Things you must do this fall
Go for a a walk in the woods.
There is only one way to really enjoy autumn.
Get out there and enjoy it up close.
Watch the weather forecast and pick a dry sunny afternoon,
you can even combine it with a little fall picnic.


Collect pine cones.
Make sure to look for different ones.
There are so many different pine cones and some are really pretty.
You can put them on a plate, in a vase or use them to make a fall wreath.
Make sure to collect lots and lots of them. 
They keep forever, and you'll be happy when Christmas time arrives,
 the stores will be selling pine cones that you could have picked for free..


Little experiment to do with kids: Place a pine cone in a bowl of water.
The pine cone will close itself. When you leave it out to dry it will open up again. 
It's like magic.


Go for a walk on a misty morning.
Autumn has it's foggy mornings. 
Put on some warm clothes and go for a walk. 
I promise you'll see beautiful things.
Dry hydrangea flowers.
Fall is the best time to collect and dry hydrangea flowers.
I find it hard to dry hydrangea's. 
Sometimes they dry up perfectly, other times they wither.
In autumn hydrangea's are stronger and much easier to dry.


Make a fall picture.
Don't you just love fall pictures?
 Make it fabulous, with fall leaves bokeh in the background 
or simple, a bright colored leaf being held.Go apple picking.
I visited an apple orchard once with my kids and I will try to do it again this fall.
My kids ran around the apple orchard with the cutest baskets ever 
and we a great time.

And while you are at it, you have a taste of autumn.
Make home made apple sauce, apple cinnamon muffins, apple pie, yumm!
And don't stop with apples. Think about pears, blue berries, blackberries...
If you have kids, this is all for educational purposes.
If not, ehm...I have no excuse for you, 
other than that I ordered you, to have a taste of autumn.

Decorate your house.
I love decorating my house for fall.
Simple things, not big things.
A little plate with chestnuts, a basket filled with pinecones,
cute little pumpkins. The best thing is, most of these things are free,
which brings me to the next one on the list.


Collect fall treasures.
It is fun. It's as simple as that.


Tip for kids: make a fall display.
I make a different one every year.
This year the kids could make them in their own room,
sometimes I add some books about fall to the display.

Watch the sun set or rise.
Autumn is a spectacular season.
Have you ever seen a rainbow? Fall is your best chance to see one.
It isn't just the trees that are a feast for the eyes,
autumn skies can be amazing.
Just take your time to watch it and take it all in.
Don't let all that beauty pass you by.
And again, it is free of charge.Light candles in the evenings.
You might as well make the best of those autumn evenings.
Not just inside the house, but in your garden as well.
Candles create such a wonderful atmosphere..
(But please, be safe about it, you don't want to burn down the neighborhood.)
I can actually think of more must do things for fall, but I said 10. 
So 10 it is.

What is your absolute fall must do?


10 Dingen die je deze herfst echt moet doen.
fall activities

Maak een boswandeling.
Er is maar een manier om echt van de herfst te genieten.
Ga eropuit en geniet van dichtbij.
Houdt het weerbericht in de gaten en kies een droge zonnige middag uit.
Je kunt het zelfs combineren met een herfst picknick.


Verzamel dennenappels.
Let op dat je naar verschillende soorten zoekt.
Er zijn veel verschillende soorten en sommigen zijn echt heel mooi.
Je kunt ze op een schaal doen, in een vaas of er een herfstkrans mee maken.
Verzamel er een heleboel,
je zult er blij mee zijn als het kerst is
en de winkels dennenappels verkopen die je gratis op had kunnen rapen..


Klein experimentje om te doen met kinderen: Plaats een dennenappel in een bak water.
De dennenappel zal sluiten. Als je hem drogen gaat hij weer open.
Het is net magie.


Maak een wandeling op een mistige ochtend.
De herfst heeft zijn mistige ochtenden.
Doe wat warme kleren aan en maak een wandeling.
Ik beloof je dat je prachtige dingen zal zien.
Droog hortensia bloemen.
De herfst is de beste tijd om hortensia's te drogen.
Ik vind ze best moeilijk om te drogen.
Soms drogen ze perfect en soms verwelken ze.
In de herfst zijn hortensia's sterker en veel makkelijker te drogen.

Maak een herfstfoto.
Zijn herfst foto's niet prachtig?
Maak prachtige foto's, met herfst bladeren bokeh in de achtergrond
of simpelweg, een felgekleurd herfstblad wat in de hand gehouden wordt.Ga appels plukken.

Ik heb met mijn kinderen ooit een appelboomgaard bezocht,
en ik wil het deze herfst graag weer doen.
Mijn kinderen renden door de boomgaard met van die schattige mandjes
en we hadden het ontzettend naar de zin.

En als je toch bezig bent, neem een hapje van de herfst.
Maak zelfgemaakte appelmoes, appelkaneel muffins, appeltaart, hmm!
En houd het niet bij appels. Denk aan peren, bosbessen, bramen..
Als je kinderen hebt, is dit natuurlijk puur voor educatieve doeleinden.
Heb je geen kinderen, ehm...Dan heb ik geen excuus voor je,
behalve dan dat ik je bevolen heb om een hapje van de herfst te nemen.


Versier je huis.
Ik vind het heerlijk om mijn huis te versieren voor de herfst.
Simpele dingen, geen grote dingen.
een schaaltje met kastanjes, een mand met dennenappels, schattige kleine pompoentjes.
Het mooie is dat de meeste van deze dingen gratis zijn te vinden.
En dat brengt me bij het volgende punt op de lijst.


Verzamel herfst schatten.
Het is leuk. Zo simpel is dat.

fall activities

Tip voor kinderen: maak een herfsttafel.
Ik maak elk jaar weer een andere.
Dit jaar mochten de kinderen er een op hun eigen kamer maken.
Soms doe ik er ook wat boeken over de herfst bij.

Kijk naar een zons op- of ondergang.
Herfst is een spectaculair seizoen.
Heb je nog nooit een regenboog gezien? Dan is de herfst je beste kans.
Niet alleen de bomen zijn een feest voor de ogen,
herfst luchten kunnen geweldig zijn.
Neem je tijd om er naar te kijken en neem het in je op.
Laat al dat mooie niet aan je voorbij gaan.
Nogmaals, het is gratis en voor niets.Brand kaarsen in de avonduren.
Je kan maar beter het beste maken van de herfstavonden.
Kaarsen creƫren zo'n bijzondere atmosfeer..
Niet alleen in huis, maar ook in de tuin.
(Maar alsjeblieft, wees voorzichtig, je wil niet de hele buurt afbranden.)

Ik kan eigenlijk veel meer dan tien dingen verzinnen, 
maar ja, ik zei tien, dus daar blijft het dan maar bij.

Wat is voor jou een absolute 'must' in de herfst?vrijdag 20 september 2013

My life is a sitcom

(I wrote this post a while ago.)
(Ik heb deze post alweer een tijdje geleden geschreven.)

I love sitcoms, even the bad ones. But not 'Third rock from the sun.' 
  I hate that one. 
It's always on when there's nothing on TV. 
Really, just keep switching channels and you will find one 
that is showing 'Third rock from the sun." 
If my blog was about things I hate, 
'Third rock from the sun' would be a regular post subject. 
Okay, moving on.

Ik hou van comedyseries, zelfs van hele slechte.
Maar niet van 'Third rock from the sun.'
Daar heb ik echt een hekel aan.
En het komt altijd als er niets op tv is.
Echt waar,
 bljf zappen en je vindt een kanaal 
waar ze 'Third rock from the sun' uitzenden.
Als mijn blog ging over dingen waar ik een hekel aan heb, 
dan zou 'Third rock from the sun' een vast onderdeel zijn.
Okee, ik ga verder.
I love sitcoms. Most of my English comes from watching sitcoms. 
And that is how I justify all the hours I have spent watching them. 

 I wrote this post at 3 am.
I'm always hilarious at three am, I come up with great stuff..
At least that is what I think.
And don't you dare burst my bubble.


Ik hou van comedyseries. 
Een groot deel van mijn Engels komt daar vandaan.
En zo rechtvaardig ik voor mezelf 
de tijd die ik heb besteed aan het kijken van comedy's.

Ik heb deze post om 3 uur ´s morgens geschreven.
Ik ben altijd hilarisch om 3 uur 's morgens, 
en dan verzin ik geweldige dingen..
Tenminste dat denk ik.
En waag het niet om mij uit die waan te halen.


Back to the sitcoms. 
Sometimes I suspect that I am in one. 
I have to be.
These are the moments, 
when I think that there is a camera secretly pointing at me, 
and that somewhere there's a machine that makes laughing sounds..


Terug naar de comedy's.
Soms denk ik dat ik stiekum in eentje zit.
Dat moet wel.
Dit zijn de momenten, 
 waarop ik denk, dat er in het geheim een camera op me gericht is,
en dat er ergens een machine staat die lachgeluiden maakt.
When my three year old strolls into my room at 3 am and switches on the big light. 
This may or may not have happened right before I wrote this hilarious post.

Als mijn 3jarige om 3 uur 
's nachts de kamer binnen wandelt en het grote licht aan doet. 
Het zou kunnen dat dit is gebeurd vlak voordat ik deze hilarische post schreef.When 3 year old looks into the fridge and asks with a serious face 
where the sausage bakery is.

Als mijn 3jarige in de koelkast kijkt 
en met een serieus gezicht vraagt waar de worstenbakkerij is.


When my three year old keeps waiting, 
expecting me to answer the question about the sausage bakery.

Als mijn 3 jarige blijft wachten, 
verwachtende dat ik de vraag over de worstenbakkerij beantwoord.


When I snuggle with my husband at night and my three year old walks in saying: 
"Daddy you are in my spot."

Wanneer ik´s nachts met mijn man knuffel en mijn 3 jarige binnenwandelt en zegt:
"Pappa, je ligt op mijn plek."


When I have to yell the following sentences: 
"Don't sit on your sister", "Don't bite your brother in the butt", "Stop licking me!"

Als ik de volgende zinnen moet roepen: 
"Zit niet op je zus", "Bijt je broer niet in zijn bil", en "Houd op met mij te likken!"When I spend my morning cleaning upstairs, 
and walk down the stairs only to find out 
that some kind of disaster has destroyed my living room. 
And by disaster I mean my two older kids staring at Spongebob 
while younger kid goes ballistic.

Wanneer ik de hele ochtend boven aan het schoonmaken ben, 
en naar beneden loop om tot de ontdekking te komen 
dat een of andere ramp mijn woonkamer verwoest heeft.
En met ramp bedoel ik mijn twee oudere kinderen die naar Sponge Bob staren, 
terwijl jonger kind helemaal los gaat.


When I beg my children not to watch Zeke and Luther because I'm afraid to loose brain cells, 
and they turn on Spongebob instead.

Wanneer ik mijn kinderen smeek om niet naar Zeke en Luther te kijken 
omdat ik vrees voor mijn hersencellen 
en ze inplaats daarvan Spongebob opzetten.


When I keep stumbling into the same annoying singing birthday card
 that my sister has bought for my son three years ago.

Wanneer ik blijf stuiten op dezelfde irritante zingende verjaardagskaart 
die mijn zus drie jaar geleden voor mijn zoon heeft gekocht.


When all the annoying birthday cards 
my sister has bought for my children never run out of batteries.

Wanneer de batterijen van alle irritante verjaardagskaarten 
die mijn zus voor mijn kinderen heeft gekocht nooit op gaan.


When I am totally not amused 
when my sister arrives with a singing birthday balloon.

Wanneer ik totaal niet geamuseerd ben 
wanneer mijn zus arriveert met een zingende verjaardags ballon.

When the birthday balloon itself lasts about two hours, 
but the singing continues forever.

Wanneer de zingende ballon na twee uur kapot gaat, 
maar het zingen voor eeuwig door gaat.


When I make it to the store with three kids well within three hours,
 only to find out that I left my wallet at home.

Als ik het red om binnen drie uur met drie kinderen de supermarkt te bereiken, 
om er vervolgens achter te komen dat ik mijn portemonnee thuis heb gelaten.

When I find out that I left my wallet at home,
 standing at the cash register with a full shopping cart .

Wanneer ik ontdek dat ik mijn portemonnee heb thuisgelaten, 
terwijl ik bij de kassa sta met een vol karretje.


When the person behind the counter listening to my explanation about the forgotten wallet, 
is the same person that I had to explain my forgotten my wallet 
one week earlier when I was standing there with three kids and a full shopping cart.

Wanneer de persoon aan wie ik uitleg dat ik mijn portemonnee ben vergeten, 
dezelfde persoon is aan wie ik een week eerder moest uitleggen 
dat ik mijn portemonne was vergeten 
terwijl ik daar stond met drie kinderen en een vol boodschappenkarretje.
When I realize that I could go on for hours writing this post, 
because really, my life is a sitcom, there is no other explanation.

Wanneer het tot me doordringt dat ik uren met deze post door zou kunnen gaan, 
want echt waar, mijn leven is een comedy serie, er is geen andere verklaring.

dinsdag 17 september 2013

Just wait
Klik hier voor Nederlands. I'm always a little sad to see summer ending.
I can do without mosquito's, ants running around my house 
and those days when it's too hot to go outside.
What I am going to miss is waking up with the sun,
walking around barefoot and feeling warm sunshine on my face.

The transition from summer to fall came very abruptly this year.
One day my kids were running around the backyard in their swimming suits, 
the next day, temperatures dropped and it started pouring.

I wouldn't be me, if I at least didn't try too look at things from the bright side.
And I remind myself of how much I love fall.
And I do, I absolutely love fall.
I just needed a little more time to say my goodbyes.

My garden has been a sad sight lately.
a few forgotten toys are lying around, 
my parasol is hiding in it's cover, 
and faded flowers are turning brown from the rain.
The sandbox is half opened, accompanied by a little orange scoop on a pile of wet sand.
It looks almost surprised that it has been abandoned so suddenly .


Determined to make the best of things, I roll up my sleeves.
I rush to the flower shop for some color.
The flower shop is quiet, I guess no one buys garden flowers when it's raining.

And oh, it rains. 
It rains and rains and it stops raining and then it rains some more.

Then, to my surprise, the sun breaks through the clouds.
Bright, powerful and warm.
Not for long, but just long enough to sparkle.
All pictures are straight out of camera.


Gewoon wachten


Click here for English.Ik ben altijd een beetje droevig als de zomer eindigt.
Ik kan wel zonder muggen, mieren die door mijn huis rondrennen 
en dagen dat het te heet is om naar buiten te gaan.
Wat ik ga missen is het wakker worden met de zon,
op blote voeten lopen en warme zonneschijn op mijn gezicht voelen.


De overgang van zomer naar de herfst kwam dit jaar erg abrupt.
De ene dag renden mijn kinderen nog in badkleding in de tuin,
 de andere dag daalde de temperatuur en begon het te gieten.


Maar ik zou mezelf niet zijn, 
als ik niet probeerde om het van de positieve kant te bekijken.
En ik herinner mezelf eraan hoeveel ik van de herfst houd.
En ik hou ook absoluut van de herfst.
Ik had gewoon een beetje meer tijd nodig om afscheid te nemen.

Mijn tuin bied een trieste aanblik de laatste dagen.
Een paar vergeten speeltjes slingeren rond,
mijn parasol verstopt zich in zijn hoes en uitgebloeide bloemen worden bruin door de regen.
De zandbak is half geopend, vergezeld van een klein oranje schepje op een bergje nat zand.
Het lijkt haast verbaasd dat het zo plotseling in de steek gelaten is.

Vastberaden er het beste van te maken, stroop ik mijn mouwen op.
Ik haast me naar de bloemenzaak voor een beetje kleur.
Het is stil in de bloemenzaak, blijkbaar koopt niemand tuinplanten als het regent.


En oh, het regent.
Het regent en regent en stopt met regenen en het regent nog meer.


Dan, tot mijn verrassing, breekt de zon door de wolken.
Helder, krachtig en warm.
Niet lang, maar lang genoeg om te schitteren.
Alle foto's komen rechtstreeks uit mijn camera.

zondag 15 september 2013

Sunday gatheringsIt's no secret that I love to take pictures.
So that's probably the reason, why there are 1655 pictures on my phone.
Here are just a few.

Het is geen geheim dat ik ervan houd om foto's te maken.
Dus dat is waarschijnlijk de reden, waarom er 1655 foto's in mijn telefoon zitten.
Hier zijn er een paar.
Have a great Sunday. 
And if it's truly wonderful, capture it.


Een hele fijne zondag gewenst.
En als het echt geweldig is, leg het vast.


zondag 8 september 2013

Sunday GatheringsA collection of hydrangea flowers today.
All from my garden.
(I'm posting a bit late,
 because my computer was not very cooperative today.)


Een verzameling van hortensia bloemen vandaag. 
Allemaal uit mijn tuin.
(Ik ben een beetje laat met posten vandaag,
 omdat mijn computer niet meewerkte.)


I hope you had a wonderful Sunday.
And I wish you a wonderful week in advance.


Ik hoop dat je een heerlijke zondag hebt gehad.
En ik wens je alvast een hele fijne week.


zondag 1 september 2013

Sunday gatherings


In Spring we planted 5 sunflower seeds.
We waited all Spring and most of the summer.
And guess what happened today?


In de lente plantten we 5 zonnebloemzaadjes.
We hebben de hele lente 
en het grootste deel van de zomer afgewacht.
En raad eens wat er vandaag gebeurde?
Have a sunny Sunday!

Een hele zonnige zondag gewenst!
donderdag 29 augustus 2013

Speaking my mindI had to see what the fuss was all about.


The name Miley Cyrus was all over the internet.
So I googled and looked at the footage.
I had seen some pictures and a description of the performance, 
so I didn't think I was going to be shocked.

But I was. Shocked, but not surprised.

I was shocked, because I have watched Hannah Montana with my kids.
I was shocked because I like Miley Cyrus and have a soft spot for her. 

But I wasn't surprised.

After all, did I see anything new? Not at all.

I have seen so many popstars prancing around in nothing but glorified bikini's.
I have seen videoclips with women shaking their booties 
and I have seen artists make tons of obscene gestures during performances. 
The latest videos even show women without their tops on. 
 I have yet to figure out why that has anything to do with music.
(And I live in Europe, people!)

Name me a top mainstream female artist,
 that isn't extremely sexy in video clips and performances.
There aren't many.


So am I surprised that at age 20, Miley C is exploring her sexuality on stage?

Do I blame her?

No, I don't.
I do think the performance was shocking, and way out there.

Isn't this what we teach our kids? Specifically our girls.
Watch a movie, watch tv, watch a video clip, watch commercials, 
open a magazine.

This is precisely what society teaches our girls.
That this is what we expect of them, to be thin, gorgeous and sexy. 
Do we really expect our girls not be affected by all of this?

Even I have been dancing sexy in front of a mirror,
 after seeing a few to many Beyonce video's.
And that was yesterday.

Think about it, people.
Open your eyes.

Because what Miley Cyrus showed on stage, 
wasn't shocking, nor surprising 

It was inevitable.


What do you think?Ik moest zien waar al die drukte vandaan kwam.

De naam Miley Cyrus klonk volop op het internet.
Dus ik googelde en bekeek het beeldmateriaal.
Ik had een paar foto's gezien 
en een beschrijving van het optreden gelezen,
dus ik verwachtte niet dat ik gechoqueerd zou zijn.

Maar dat was ik wel. Geschokt, maar niet verbaasd.


Ik was gechoqueerd omdat ik met mijn kinderen naar Hannah Montana heb gekeken.
Ik was gechoqueerd omdat ik een zwak heb voor Miley Cyrus.
Maar ik was niet verbaasd.

Ik bedoel, zag ik dan iets nieuws? Absoluut niet.

Ik heb zoveel popsterren zien rondhuppelen in niets meer dan veredelde bikini's.
Ik heb videoclips gezien met vrouwen die met hun billen schudden 
en ik heb artiesten obscene gebaren zien maken tijdens optredens. 
De laatste video's laten vrouwen zien zonder bovenstukje aan.
En ik moet er nog steeds achter komen,
 wat dat nou eigenlijk met muziek te maken heeft.
( En ik woon in Europa, mensen!)


Noem mij een top populaire vrouwelijke artiest,
 die niet extreem sexy is in videoclips en tijdens optredens.
Het zijn er niet veel.

Dus ben ik verbaasd dat met haar 21 jaar,
Mile Cyrus haar sexualiteit verkent op het podium?
Neem ik het haar kwalijk?

Nee.
Ik vind wel dat haar optreden shockerend was en teveel van het goede.

Is dat niet wat we onze kinderen leren? Vooral onze meisjes.
Kijk naar een film, kijk tv, kijk naar een videoclip, kijk naar reclames, 
sla een tijdschrift open.

Dit is precies wat onze maatschappij meisjes leert,
dat we van ze verwachten dat ze oogverblindend, dun en sexy zijn.
Verwachten we nou echt dat onze meisjes hier niet door worden beinvloed.

Zelfs ik heb sexy staan dansen voor de spiegel,
nadat ik een beetje te veel Beyonce video's head gekeken.
En dat was gisteren nog.

Denk erover na, mensen.
Open je ogen.

Want wat Miley Cyrus op het podium heeft laten zien,
 was niet schokkend, of verrassend.

Het was onvermijdelijk.Wat vind jij?