zondag 23 juni 2013

Summer days

On the first day of the summer it rained.
Luckily I have captured a little bit of sunshine, 
so it still feels like summer to me..

Op de eerste dag van de zomer regende het.
Gelukkig heb ik een beetje zon kunnen vastleggen.
Zodat het nog steeds voelt alsof het echt zomer is.


maandag 17 juni 2013

Perfection

These pictures are not perfect at all.
 But the happiness in these photo's is perfect to me.
So I'm sharing these, with you.
Just to remind you, happiness is not perfection.
Happiness is right there in the little things.
If you can see that, well then that is perfect..Deze foto's zijn absoluut niet perfect.
Maar de blijdschap in de foto's wel.
Dus daarom deel ik ze met je.
Gewoon om je eraan te herinneren, dat geluk geen perfectie is.
Geluk zit in de kleine dingen.
En als je dat kan zien, nou dan is dat perfect..
And for you Mama's with ppd.
Are your kids smiling?
Go ahead and pat yourself on the back for that. 
It's the little things..

En voor de mama's met ppd.
Lachen je kinderen?
Je mag jezelf daarvoor een schouder klopje geven.
Het zijn de kleine dingen..
maandag 10 juni 2013

World Moms Blog

Today is a big day for me.
I have written my very first post for World Moms Blog.
I am absolutely exited to be part of this group of amazing moms and writers.
Unfortunately, I haven't had the time to translate this post.  (I'm still sick)

Please go and visit and I would love it if you leave a comment.
And while you are there, please have a look around.

 You can check out my post here.

Thanks for visiting!

~

Vandaag is een grote dag voor mij.
Ik heb mijn allereerste post voor World Moms Blog geschreven.
Ik vind het geweldig om deel uit te maken van deze bijzondere groep moeders en schrijvers.
Helaas, heb ik geen tijd gehad om de post te vertalen, 
(Ik ben nog steeds ziek)


Ik vind het leuk als je een bezoekje brengt en eventueel een berichtje achterlaat.
En als je er toch bent, kijk dan gerust even rond.

Je kan mijn post hier bekijken.

Dank je wel voor je bezoekje!