dinsdag 27 maart 2012

Celebration


Today I'm linking up with Alison from Mama Wants This! en Ado from Momalog.
They are celebrating their one year anniversary.
Happy Anniversary Alison and Ado!!


To link up I had to pick a favorite post, that was so hard.
I wanted to pick the posts about my children, 
because they made me really look at my kids.
Especially the post about my firstborn.
But I decided to go with the welcome vlog I made for this blog.
I still get a little teary eyed, whenever I hear the song I used.
So I picked that one, 
even though I am completely embarrassed about the speaking part of it.
(Don't worry it's just a short embarrassment..)


Click here to see the vlog.

Vandaag link ik up met Alison van Mama Wants this! en Ado van Momalog.
Ze vieren hun eerste blogverjaardag.
Gefeliciteerd Alison en Ado!!

Voor de linkup moest ik een favoriete post uitkiezen, dat was zo moeilijk.
Ik wilde de posten over mijn kinderen kiezen, 
die zorgden ervoor dat ik nog beter naar ze keek.
Vooral de post over mijn eerste kind.
maar ik besloot om te kiezen voor de welkomstvlog die ik voor deze blog heb gemaakt.
Ik krijg nog steeds tranen in mijn ogen als ik het liedje hoor.
Dus ik koos die uit,
hoewel ik me kapot schaam voor het sprekende gedeelte ervan.
(Maak je geen zorgen, het beschamende gedeelte duurt maar kort.)


Klik hier om de vlog te zien.

Flowers For Alison And Ado.


Bloemen voor Alison en Ado.


maandag 26 maart 2012

Something old, something newI've had this bowl for a long time.
I used to have lots of wood and bamboo in my house.
The bowl I still liked, but the color? Not really.
My solution: white paint...Of course.

I used acrylic paint.
Tip: paint with a dish wash sponge,
much easier than with a brush.

Ik heb deze bamboe schaal al heel lang.
Ik had vroeger heel veel hout en bamboe in mijn huis.
Ik vind de schaal nog steeds mooi, maar de kleur? Niet echt.
Mijn oplossing: witte verf...Natuurlijk.


Ik heb acrylverf gebruikt.
Tip: Verf met een afwassponsje,
veel makkelijker dan met een kwast.
zondag 25 maart 2012

Sunday gatheringsTea cups and roses, a perfect combination..

Theekopjes en rozen, een perfecte combinatie..Happy Sunday!

Fijne zondag!

xx Mirjamdonderdag 22 maart 2012

Sunshine


I can´t begin to tell you, how happy I am that it´s spring.
There is something about being surrounded 
with singing birds, sunshine and flowers,
that is just absolutely amazing.
There´s something about being surrounded with pollen too,
but  will choose to ignore that.

I am full of plans and energy.
I want to finish working on my garden, take lots of pictures, 
start running again and enjoy as much sunshine as I can.
And I´m glad to be able to say: 
Goodbye winter;
hello Spring! 


Ik kan je niet uitleggen, hoe blij ik ben dat het lente is.
Er is iets aan het worden omringd 
door zingende vogeltjes, zonneschijn en bloemen,
wat absoluut geweldig is.
Er is ook iets met het omringd worden door pollen,
maar ik kies er even voor om dat te negeren.


Ik zit vol met plannen en energie.
Ik wil de tuin afmaken, veel foto's maken,
het hardlopen weer oppakken en zoveel mogelijk van de zon genieten.
En ik ben blij dat ik eindelijk kan zeggen:
tot ziens winter;
hallo lente!


dinsdag 20 maart 2012

Second glance

What is it with women and insecurity?
We look around comparing ourselves to others.
We try to be like the people we admire.
We want to be a little skinnier, a little thicker, a little taller, a little smaller.
If our hair is curly, we want it straight, if our hair is straight we want curly locks.
If our skin is dark, we want it to be lighter and if it is light, 
we spend hours in the sun trying to darken it.

Why?

I look at my daughters every day in awe,
I look at their friends and their mothers and grandmothers.

Is there a more beautiful thing than a woman?

Like everything around us, you just have to look and see the beauty.
Spend some time with any woman, 
talk to her, find out about her passions,
her flaws, her whimsicality's..

Look at her eyes, how they lit up as she speaks.
Look at her smile.

 I guarantee you...  

You will see a beautiful person.


(PLEASE SCROLL DOWN..)
*********


Wat is het met vrouwen en onzekerheid?
We kijken om ons heen om onszelf te vergelijken met anderen.
We proberen te zijn als de mensen waar we tegen op kijken.
We willen een beetje dunner zijn, we willen een beetje dikker zijn,
een beetje langer, een beetje korter.

Als ons haar krullend is, willen we het stijl en als het stijl is willen we krullende lokken.
Als we een donkere huid hebben willen we een lichtere,
en als het licht is, besteden we uren in de zon om het donkerder te maken.


Waarom?


Ik kijk elke dag in bewondering naar mijn dochters.
Ik kijk naar hun vriendinnen, en hun moeders en oma's.


Is er iets mooiers dan een vrouw?


Zoals alles om ons heen, moet je kijken om de schoonheid te zien.
Besteed een beetje tijd met welke vrouw dan ook,
praat met haar, ontdek wat haar passie's zijn,
haar tekortkomingen, haar eigenaardigheden.


Kijk naar haar ogen, hoe ze oplichten als ze spreekt.
Kijk naar haar glimlach.


Ik garandeer je..


Je zal een prachtig persoon zien.Je bent simpelweg geweldig..


maandag 19 maart 2012

Hidden treasure

I love vases and bottles.
A single flower in a bottle can be beautiful.
Some vases are just little treasures,
hidden between my groceries.
What did I tell you about beauty?
Just look.

Ik hou van vaasjes en flesjes.
Een enkele bloem in een flesje kan zo mooi zijn.
Sommige vaasjes zijn gewoon kleine schatten,
 die verstopt zijn tussen mijn boodschappen.
Wat zei ik je over schoonheid?
Gewoon kijken.Enjoy your day! Don't forget to look for beauty..

Geniet van je dag! Vergeet niet op zoek te gaan naar schoonheid..


woensdag 7 maart 2012

Choices
The kids have gone back to school, and 'normal' life has taken it's course.
I can't quite get my blogging rhythm back.
Instead of bending over backwards,
trying everything at the same time, I'm taking a little break.
Not that I'm not doing well.
I'm doing fine, but I like to keep it that way.
I'll be back Monday 19th of March.

Below some experiments with word and image. 

De kinderen zijn weer naar school en het gewone ritme is begonnen.
Het ritme van het bloggen kriijg ik even niet te pakken.
Inplaats van me in 100 bochten te wringen, 
en alles tegelijk te proberen, neem ik een kleine pauze.
Niet omdat het niet goed gaat.
Het gaat juist wel goed en dat wil ik zo houden.
Maandag 19 maart ben ik er weer.

Hieronder wat experimenten met woord en beeld.Open je ogen en zie de schoonheid.Laat het zonlicht binnen.
Ik zal nooit mijn glinstering verliezen.Om in vrijheid te kunnen leven, 
moeten we gebruik maken van de mogelijkheid om te kiezen.

 See you soon!  Tot gauw!

xx Mirjam

maandag 5 maart 2012

Picture love
There is a new love in my life,

I enjoy it so much, 
I don't think I've got quite the hang of it but I like it so far.
I'm on Pinterest all the time, 
so It didn't make sense to start collecting pictures somewhere else too.
But then I saw a Tumblr stream that was more like a journal.
And I love it, I really do!

I try to make some sort of picture journal of my thoughts during this journey.
I try to keep it pretty and uplifting.
If you want to follow me on Pinterest 
or just have a look at the pins that I have collected so far,
 just click on the button in my sidebar.

If you want to have a look at stream click on the Tumblr button in the sidebar.
(If you want to see all the post at once, go to my Tumblr stream and click on archive)

I hope you like it!


Er is een nieuwe liefde in mijn leven,

Ik geniet er ontzettend van,
Ik weet niet of ik het helemaal door heb, maar tot nu toe vind ik het leuk.
Ik zit erg vaak op Pinterest,
dus ik vond het niet echt logisch 
om ergens anders ook nog plaatjes te gaan verzamelen.
Maar toen zag ik een Tumblr die meer een soort dagboek was.
En dat vind ik echt geweldig!

Ik probeer er een soort foto dagboek 
van mijn gedachten tijdens deze periode van te maken.
Ik probeer het mooi en opbeurend te houden.
Als je me op Pinterest wilt volgen of gewoon eens wilt kijken,
 welke pins ik tot nu toe heb verzameld,
klik dan op het Pinterest plaatje in mijn zijbalk.

Als je een kijkje wilt nemen op mijn Tumblr stream, 
klik op het Tumblr plaatje in mijn zijbalk.
(Als je alle posten in een keer wilt bekijken, 
ga dan naar mijn Tumblr stream en druk op archive.)

zondag 4 maart 2012

Sunday gatherings


I'm looking forward to spring..

Ik zie uit naar de lente..

Happy Sunday!

Fijne zondag!

xx Mirjam