ppd


(Scroll naar beneden voor Nederlands.)

If you found my blog searching postpartum depression.
this letter is for you.

Maybe you are looking for help or need to help someone else.
I am not a doctor.
I am someone who knows what it is, who has battled this disease three times.
Someone who knows that post partum depression 
is totally different than what you see on tv.

If you have the feeling that something is wrong, seek help.
You don't have to be ashamed, it's not your fault.
Post partum depression is a disease, not a choice.
Be assured, you can get better, this is temporary.


You don't have to be afraid that you have to take medication. 
You decide yourself.
Some recover with the help of medication, others with the help of therapy,
others benefit from a combination of both.
It is up to you.
But it is important that you seek professional help.
You need professional help to get better.

It will be okay.
You are not a bad mother, really, you aren't. There's hope.
And with help you will discover that you can be the mother you want to be. 
Even better, you will discover that you are a good mother. 
The perfect match for your child(ren).

If you want to read what I wrote about ppd, click here


Als je mijn blog gevonden hebt met de zoek term. post partum depressie,

dan is deze brief voor jou.


Misschien of je zoekt hulp of je wil een ander helpen.
Ik ben geen dokter.
Ik ben iemand die weet wat het is, 
iemand die tot drie keer toe de strijd heeft moeten leveren.
Iemand die weet dat post partum depressie heel anders is dan wat je soms op tv ziet.
Als je het gevoel hebt dat er iets mis is, zoek dan hulp.
Je hoeft je niet te schamen, je kunt er niks aan doen.
Post partum depressie is een ziekte, geen keuze.
Wees gerust, je kunt weer beter worden, dit is niet voor altijd.

Je hoeft ook niet bang te zijn dat je medicijnen moet slikken. 
Je beslist zelf. De een komt er weer bovenop met behulp van medicijnen,
de ander met behulp van therapie,
en weer een ander door een combinatie van beiden.
Dat hangt helemaal van jou af.
Het is in ieder geval belangrijk dat je professionele hulp zoekt.
Je hebt proffesionele hulp nodig om er boven op te komen.

Het komt goed.
Je bent geen slechte moeder, echt niet. Er is hoop.
En met hulp zal je ontdekken dat je de moeder kan worden die je wilt zijn.
 Sterker nog, je zult ontdekken dat je een goede moeder bent. 
De perfecte match voor jouw kind(eren).

Wil je lezen wat ik allemaal heb geschreven over ppd klik hier.