woensdag 28 maart 2012

I am me
This picture was my first picture of me on the blog less than a year ago.

Deze foto was mijn eerste foto van mezelf op de blog, minder dan een jaar geleden.
The hardest thing about Postpartum depression is dealing with the negativity.

Dealing with things I can't do because of this.
Dealing with shame because I have this.
Having to explain that I have this.

Thinking that it's somehow my fault, that I have this.
Feeling sorry for my children, that their mother has this.
Feeling sorry for my husband, that his wife has this.
Feeling like I am weak, because I have this.
Feeling that I am not a good enough Christian, because I have this.

Most of the sentences I just wrote are lies.
I'm beginning to realize that.
There was a time that I thought I was ppd.
That it was me, my face, my person.
But I don't think that anymore, I have it, I live with it.. for now.

But I am not ppd,


 I am Mirjam.


***********


Het moeilijkste van omgaan met Post partum depressie is de negativiteit.


Omgaan met wat ik niet kan doen vanwege dit.
Omgaan met de schaamte vanwege dit.
Moeten uitleggen dat ik dit heb.


Denken dat het mijn schuld is, dat ik dit heb.
Medelijden hebben met mijn kinderen omdat ik dit heb.
Medelijden hebben met mijn man, omdat ik dit heb.
Het idee hebben dat ik zwak ben, omdat ik dit heb.
Het gevoel dat ik geen goede Christen ben, omdat ik dit heb.


Het grootste deel van de zinnen die ik net heb opgeschreven zijn leugens.
Dat begin ik te beseffen.
Er was een tijd dat ik dacht dat ik ppd was.
Dat ik het was, mijn gezicht, mijn persoon.
Maar dat denk ik niet meer, ik heb het, ik leef er mee..voorlopig.


Maar ik ben geen ppd, 


ik ben Mirjam.
dinsdag 27 maart 2012

Celebration


Today I'm linking up with Alison from Mama Wants This! en Ado from Momalog.
They are celebrating their one year anniversary.
Happy Anniversary Alison and Ado!!


To link up I had to pick a favorite post, that was so hard.
I wanted to pick the posts about my children, 
because they made me really look at my kids.
Especially the post about my firstborn.
But I decided to go with the welcome vlog I made for this blog.
I still get a little teary eyed, whenever I hear the song I used.
So I picked that one, 
even though I am completely embarrassed about the speaking part of it.
(Don't worry it's just a short embarrassment..)


Click here to see the vlog.

Vandaag link ik up met Alison van Mama Wants this! en Ado van Momalog.
Ze vieren hun eerste blogverjaardag.
Gefeliciteerd Alison en Ado!!

Voor de linkup moest ik een favoriete post uitkiezen, dat was zo moeilijk.
Ik wilde de posten over mijn kinderen kiezen, 
die zorgden ervoor dat ik nog beter naar ze keek.
Vooral de post over mijn eerste kind.
maar ik besloot om te kiezen voor de welkomstvlog die ik voor deze blog heb gemaakt.
Ik krijg nog steeds tranen in mijn ogen als ik het liedje hoor.
Dus ik koos die uit,
hoewel ik me kapot schaam voor het sprekende gedeelte ervan.
(Maak je geen zorgen, het beschamende gedeelte duurt maar kort.)


Klik hier om de vlog te zien.

Flowers For Alison And Ado.


Bloemen voor Alison en Ado.


maandag 26 maart 2012

Something old, something newI've had this bowl for a long time.
I used to have lots of wood and bamboo in my house.
The bowl I still liked, but the color? Not really.
My solution: white paint...Of course.

I used acrylic paint.
Tip: paint with a dish wash sponge,
much easier than with a brush.

Ik heb deze bamboe schaal al heel lang.
Ik had vroeger heel veel hout en bamboe in mijn huis.
Ik vind de schaal nog steeds mooi, maar de kleur? Niet echt.
Mijn oplossing: witte verf...Natuurlijk.


Ik heb acrylverf gebruikt.
Tip: Verf met een afwassponsje,
veel makkelijker dan met een kwast.
zondag 25 maart 2012

Sunday gatheringsTea cups and roses, a perfect combination..

Theekopjes en rozen, een perfecte combinatie..Happy Sunday!

Fijne zondag!

xx Mirjamdonderdag 22 maart 2012

Sunshine


I can´t begin to tell you, how happy I am that it´s spring.
There is something about being surrounded 
with singing birds, sunshine and flowers,
that is just absolutely amazing.
There´s something about being surrounded with pollen too,
but  will choose to ignore that.

I am full of plans and energy.
I want to finish working on my garden, take lots of pictures, 
start running again and enjoy as much sunshine as I can.
And I´m glad to be able to say: 
Goodbye winter;
hello Spring! 


Ik kan je niet uitleggen, hoe blij ik ben dat het lente is.
Er is iets aan het worden omringd 
door zingende vogeltjes, zonneschijn en bloemen,
wat absoluut geweldig is.
Er is ook iets met het omringd worden door pollen,
maar ik kies er even voor om dat te negeren.


Ik zit vol met plannen en energie.
Ik wil de tuin afmaken, veel foto's maken,
het hardlopen weer oppakken en zoveel mogelijk van de zon genieten.
En ik ben blij dat ik eindelijk kan zeggen:
tot ziens winter;
hallo lente!


dinsdag 20 maart 2012

Second glance

What is it with women and insecurity?
We look around comparing ourselves to others.
We try to be like the people we admire.
We want to be a little skinnier, a little thicker, a little taller, a little smaller.
If our hair is curly, we want it straight, if our hair is straight we want curly locks.
If our skin is dark, we want it to be lighter and if it is light, 
we spend hours in the sun trying to darken it.

Why?

I look at my daughters every day in awe,
I look at their friends and their mothers and grandmothers.

Is there a more beautiful thing than a woman?

Like everything around us, you just have to look and see the beauty.
Spend some time with any woman, 
talk to her, find out about her passions,
her flaws, her whimsicality's..

Look at her eyes, how they lit up as she speaks.
Look at her smile.

 I guarantee you...  

You will see a beautiful person.


(PLEASE SCROLL DOWN..)
*********


Wat is het met vrouwen en onzekerheid?
We kijken om ons heen om onszelf te vergelijken met anderen.
We proberen te zijn als de mensen waar we tegen op kijken.
We willen een beetje dunner zijn, we willen een beetje dikker zijn,
een beetje langer, een beetje korter.

Als ons haar krullend is, willen we het stijl en als het stijl is willen we krullende lokken.
Als we een donkere huid hebben willen we een lichtere,
en als het licht is, besteden we uren in de zon om het donkerder te maken.


Waarom?


Ik kijk elke dag in bewondering naar mijn dochters.
Ik kijk naar hun vriendinnen, en hun moeders en oma's.


Is er iets mooiers dan een vrouw?


Zoals alles om ons heen, moet je kijken om de schoonheid te zien.
Besteed een beetje tijd met welke vrouw dan ook,
praat met haar, ontdek wat haar passie's zijn,
haar tekortkomingen, haar eigenaardigheden.


Kijk naar haar ogen, hoe ze oplichten als ze spreekt.
Kijk naar haar glimlach.


Ik garandeer je..


Je zal een prachtig persoon zien.Je bent simpelweg geweldig..


maandag 19 maart 2012

Hidden treasure

I love vases and bottles.
A single flower in a bottle can be beautiful.
Some vases are just little treasures,
hidden between my groceries.
What did I tell you about beauty?
Just look.

Ik hou van vaasjes en flesjes.
Een enkele bloem in een flesje kan zo mooi zijn.
Sommige vaasjes zijn gewoon kleine schatten,
 die verstopt zijn tussen mijn boodschappen.
Wat zei ik je over schoonheid?
Gewoon kijken.Enjoy your day! Don't forget to look for beauty..

Geniet van je dag! Vergeet niet op zoek te gaan naar schoonheid..


woensdag 7 maart 2012

Choices
The kids have gone back to school, and 'normal' life has taken it's course.
I can't quite get my blogging rhythm back.
Instead of bending over backwards,
trying everything at the same time, I'm taking a little break.
Not that I'm not doing well.
I'm doing fine, but I like to keep it that way.
I'll be back Monday 19th of March.

Below some experiments with word and image. 

De kinderen zijn weer naar school en het gewone ritme is begonnen.
Het ritme van het bloggen kriijg ik even niet te pakken.
Inplaats van me in 100 bochten te wringen, 
en alles tegelijk te proberen, neem ik een kleine pauze.
Niet omdat het niet goed gaat.
Het gaat juist wel goed en dat wil ik zo houden.
Maandag 19 maart ben ik er weer.

Hieronder wat experimenten met woord en beeld.Open je ogen en zie de schoonheid.Laat het zonlicht binnen.
Ik zal nooit mijn glinstering verliezen.Om in vrijheid te kunnen leven, 
moeten we gebruik maken van de mogelijkheid om te kiezen.

 See you soon!  Tot gauw!

xx Mirjam

maandag 5 maart 2012

Picture love
There is a new love in my life,

I enjoy it so much, 
I don't think I've got quite the hang of it but I like it so far.
I'm on Pinterest all the time, 
so It didn't make sense to start collecting pictures somewhere else too.
But then I saw a Tumblr stream that was more like a journal.
And I love it, I really do!

I try to make some sort of picture journal of my thoughts during this journey.
I try to keep it pretty and uplifting.
If you want to follow me on Pinterest 
or just have a look at the pins that I have collected so far,
 just click on the button in my sidebar.

If you want to have a look at stream click on the Tumblr button in the sidebar.
(If you want to see all the post at once, go to my Tumblr stream and click on archive)

I hope you like it!


Er is een nieuwe liefde in mijn leven,

Ik geniet er ontzettend van,
Ik weet niet of ik het helemaal door heb, maar tot nu toe vind ik het leuk.
Ik zit erg vaak op Pinterest,
dus ik vond het niet echt logisch 
om ergens anders ook nog plaatjes te gaan verzamelen.
Maar toen zag ik een Tumblr die meer een soort dagboek was.
En dat vind ik echt geweldig!

Ik probeer er een soort foto dagboek 
van mijn gedachten tijdens deze periode van te maken.
Ik probeer het mooi en opbeurend te houden.
Als je me op Pinterest wilt volgen of gewoon eens wilt kijken,
 welke pins ik tot nu toe heb verzameld,
klik dan op het Pinterest plaatje in mijn zijbalk.

Als je een kijkje wilt nemen op mijn Tumblr stream, 
klik op het Tumblr plaatje in mijn zijbalk.
(Als je alle posten in een keer wilt bekijken, 
ga dan naar mijn Tumblr stream en druk op archive.)

zondag 4 maart 2012

Sunday gatherings


I'm looking forward to spring..

Ik zie uit naar de lente..

Happy Sunday!

Fijne zondag!

xx Mirjamvrijdag 2 maart 2012

Spring break
My kids had a week off.
I've been looking forward to this week.
All of us were tired, so we could use a week of sleeping in,
relaxing, and not having to run around, to be on time every morning.


The week started, and I immediately had trouble locating my energy switch.
My toddler woke up every day at 7, got in my bed, climbed on top of me 
and had loud conversations that woke up the other kids.
I made my girls a pirate ship and played along. 
I made healthy snacks, I made pancakes, I went to the library with them, 
I went to the petting zoo, I had my son's friend sleep over for a night.


Mijn kinderen hadden een week vrij.
Ik heb uitgezien naar deze week.
We waren allemaal heel erg moe, 
dus we konden wel een weekje gebruiken van uitslapen, 
ontspannen en niet elke morgen 
haastig te hoeven rondrennen om op tijd te zijn.


De week begon en onmiddelijk had ik moeite 
met het lokaliseren van mijn energie knopje.
Mijn peuter werd elke dag om 7 uur wakker, 
kwam mijn bed in en begon boven op me te klimmen 
en luide gesprekken te voeren waar de anderen wakker van werden.
Ik maakte een piraten schip voor mijn meiden en speelde mee.
Ik maakte gezonde snacks, pannekoeken, ik ging met ze naar de bibliotheek, 
naar de kinderboerderij, en een vriendje van mijn zoon kwam een nachtje logeren.
My toddler fell approximately 334 times. 
She fell down the stairs, she fell and bumped her head several times, 
knocked over my bed stand and got hit in the head by the lamp. 
She already had a nasty bump on her forehead and kept hitting it again.
If she wasn't falling, she was running around getting stuff from the fridge, 
cleaning the toilet, throwing around cornflakes, ripping up flowers, dancing on my laptop,
 peeing on the floor, getting a different dress from her sisters closet, 
running around naked after she took of her clothes again.

Why wasn't I paying attention you would say?


What a good question.

Believe me, I was, but she is really, really, really fast 
and every time the others were demanding my attention, 
she went rogue on me.Mijn peuter viel ongeveer 334 keer.
Ze viel van de trap, ze viel en stootte haar hoofd meerdere keren,
trok mijn nachtkastje omver en kreeg de lamp tegen haar hoofd.
Ze had al een lelijke bult op haar voorhoofd en bleef er maar telkens tegen aan stoten.
Als ze niet bezig was met vallen, rende ze rond, trok ze spullen uit de koelkast, 
maakte ze het toilet schoon, gooide ze cornflakes in de rondte, scheurde ze bloemen aan stukken, 
danste ze op mijn laptop,
plaste ze op de vloer, trok ze telkens een andere jurk uit de kast van haar zus, 
rende ze in haar nakie rond als ze alles weer uit had gedaan.

Waarom lette je dan niet op, denk je waarschijnlijk?

Wat een goede vraag.

Geloof me, dat deed ik, maar ze is heel, heel, heel erg snel.
En iedere keer als de anderen mijn aandacht opeisten 
ging ze weer op de boeventoer.


The face of reason..
Het gezicht van redelijkheid..

Melody was tired and not feeling a hundred percent.
Translation: difficult and cranky.
Then there were the numerous fights between the oldest two.
In between all of this my toddler was clingy and standing in front of me 
with her hands up demanding for me to pick her up. 
And the weather.. This break is called spring break, well where was the spring?!
I didn't see the sun for an entire week!


Melody was moe en voelde zich niet helemaal honderd procent.
Vertaling: moeilijk en sacherijnig.
Dan waren daar nog de talloze ruzies tussen  de oudste twee.
Tussen alles door was mijn peuter plakkerig 
en stond ze voor me met haar armen omhoog eisende dat ik haar optilde.
En het weer..Deze vakantie heet voorjaarsvakantie, nou waar was het voorjaar?!
Ik heb een week lang de zon niet gezien!

The 'best' part of my week, was that I kept thinking: 
"You are such a horrible mom.." and similar motivating things.
I sucked at blogging and photography which have always helped me to stay positive.

So what's a girl fighting depression gotta do?

I gave up,
 I just waited until the break was over, on robot mode.
I made sure no one saw my toddler, to avoid getting arrested. 
I ran around doing damage control, I played referee to numerous arguments,
 and explained the house rules over and over. 
I Ignored tantrums over milk, 
I patiently talked to Melody, as she made a drama out of every meal, 
and suddenly had horrible leg pains whenever she had to come to the dinner table. 
Amazingly, her legs did not bother her when jumping on the couch. 
Also lots of back talk from the 9 year old and backtalk makes me stabby.
Het 'leukste' was dat ik bleef denken: wat een vreselijke moeder ben je toch 
en meer van dat soort motiverende dingen.
Ik was waardeloos in het bloggen en fotograferen, 
wat me altijd helpt om positief te blijven.


Dus wat moet je doen als je vecht tegen depressie?


Ik gaf het op,
Ik wachtte gewoon tot de vakantie voorbij was in robot modus.
Ik zorgde dat niemand mijn peuter zag, zodat ik niet werd gearresteerd.
Ik rende rond om de schade te beperken, speelde scheidsrechtertje,
legde keer op keer de huisregels uit, negeerde driftbuien over melk.
Ik sprak geduldig met melody, die van elke maaltijd een drama maakte,
en last had van afgrijzelijke pijnen aan haar benen 
elke keer als ze aan de eettafel moest komen zitten.
Wonderlijk genoeg had ze totaal geen last van haar benen 
als ze op de bank stond te springen.
Tevens een hoop weerwoord van de negenjarige,
en daar word ik sacherijnig van.

There was lots of pinning this week.
Why?
Pinning makes me happy, 
looking at pretty pictures keeps me sane.
Hooray for Pinterest!


Er was veel gepin deze week.
Waarom?
Van pinnen word ik blij,
en het houdt me 'gezond'.
Hoera voor Pinterest!

One of my pins this week.
Een van mijn pins deze week.

Because you so patiently listened to all of my whining, 
I will include the pictures I made when I ran outside, 
the minute my husband came home from work on Thursday.
I went outside for a walk and took my camera, 
it wasn't too cold, it was quiet and birds were singing.
That's when and where I found my sanity back!

Omdat je zo geduldig naar al mijn geklaag hebt geluisterd,
zal ik wat foto's toevoegen die ik gemaakt heb, 
toen ik naar buiten rende de seconde dat mijn man van zijn werk kwam op donderdag.
Het was niet al te koud, het was stil en vogeltjes zongen.
Dan en daar kreeg ik mijn gezonde verstand terug!

And because I could not sleep and wrote this blog post at 3 am, 
I will spend the last day of this break, feeling like an elderly woman with back pain.
But my husband has a day off today, so I guess I made it!

En omdat ik niet kon slapen en deze blogpost om 3 uur 's ochtends heb geschreven,
zal ik de laatste dag van deze vakantie doorbrengen als een bejaarde vrouw met rugpijn.
Maar mijn man heeft een vrije dag, dus ik heb het gered!
Er is een fout opgetreden in dit gadget