maandag 31 maart 2014

Enjoy spring.
 I can't stop enjoying the changing of the seasons and everything that comes with it.
I find the transition between winter and spring especially hopeful and promising.
The longer days, the greater amount of light, the sprouting of green everywhere 
and the lovely smell that fills the air. 
You know, that smell of green mixed with the smell of dirt, 
blossom and the smell right after a rain shower.


And to think that I get to enjoy this year after year.
No matter how busy I am sometimes,
I always make time to spend with my hands in the dirt, 
to inhale the scent of spring blossom or to simply close my eyes  
and enjoy the feeling of the warm spring sun on my face.
Iedere keer opnieuw kan ik genieten van de wisselingen van de seizoenen
 en alles wat er bij hoort.
Er is vooral in de overgang van de winter naar de lente zo iets hoopvols en veelbelovend.
De langere dagen, de grotere hoeveelheid licht, 
het ontspruiten van groen overal en de heerlijke geur die in de lucht hangt. 
Je weet wel, die geur van groen vermengt met de geur van aarde, 
bloesem en de geur net na een frisse regenbui.

En dan te bedenken dat ik hier ieder jaar opnieuw van mag genieten.
Hoe druk ik het ook mag hebben af en toe, 
ik maak toch altijd even tijd om met mijn handen in de aarde te zitten, 
de geur van de lentebloesem op te snuiven of simpelweg even mijn ogen dicht te doen 
en te genieten van het gevoel van de warme lentezon op mijn gezicht.