zondag 3 maart 2013

Collecting happiness


I love Pinterest.
I love that it is a doorway to lots of useful information, 
beautiful blogs, creatieve ideas and gorgeous photography.

Ik ben dol op Pinterest.
Ik hou ervan dat het een opening geeft to nuttige informatie,
prachtige blogs, creatieve ideeen en prachtige fotografie.

I like to make boards that flow like poetry.
Boards with images carefully arranged and sought out.
Together the pictures take you to a place or time 
or they make you feel a certain emotion.
Can a pin board do that?
Absolutely.

Ik hou ervan om borden te maken die vloeien als poezie.
Borden met beelden die zorgvuldig zijn uitgezocht en samengesteld.
Samen nemen de beelden je mee naar een plaats en tijd,
 of ze geven je een bepaald gevoel. 
Kan een pin board dat doen?
Absoluut.


One of my favorite Pinboard is I love blissful moments.
 I try to collect pictures that capture those little moments of happiness that take our breath away.

Een van mijn favorite Pinborden is I love blissful moments.
Ik probeer foto's te verzamelen, 
die de kleine momenten van geluk weergeven die ons de adem benemen.                                                                                              This is not my usual Sunday post
 I can't use my arm to hold my camera yet,
but I am getting there.

Dit is niet mijn gebruikelijke zondag post.
Ik kan mijn arm not niet gebruiken om mijn camera vast te houden,
maar het gaat steeds beter.