zondag 23 juni 2013

Summer days

On the first day of the summer it rained.
Luckily I have captured a little bit of sunshine, 
so it still feels like summer to me..

Op de eerste dag van de zomer regende het.
Gelukkig heb ik een beetje zon kunnen vastleggen.
Zodat het nog steeds voelt alsof het echt zomer is.