maandag 17 juni 2013

Perfection

These pictures are not perfect at all.
 But the happiness in these photo's is perfect to me.
So I'm sharing these, with you.
Just to remind you, happiness is not perfection.
Happiness is right there in the little things.
If you can see that, well then that is perfect..Deze foto's zijn absoluut niet perfect.
Maar de blijdschap in de foto's wel.
Dus daarom deel ik ze met je.
Gewoon om je eraan te herinneren, dat geluk geen perfectie is.
Geluk zit in de kleine dingen.
En als je dat kan zien, nou dan is dat perfect..
And for you Mama's with ppd.
Are your kids smiling?
Go ahead and pat yourself on the back for that. 
It's the little things..

En voor de mama's met ppd.
Lachen je kinderen?
Je mag jezelf daarvoor een schouder klopje geven.
Het zijn de kleine dingen..