woensdag 29 januari 2014

Simple project


I have an empty wall that needed a little something.
 That gave me an excuse for a little project.

I took a picture frame, took out the glass, but left the hardboard from the back of the frame.
 I painted  it with 3 layers of magnetic paint and then with 1 layer of chalkboard paint.

That's all.
Isn't that a simple project?

~

Ik heb een lege muur die wel iets kan gebruiken.
Dus had ik weer een excuus voor een klein projectje.

Ik nam een fotolijst, verwijderde het glas, maar liet de achterkant erin zitten.
Die verfde ik met 3 lagen magneetverf en vervolgens met 1 laag schoolbord verf.

Dat was het.
Is dat geen simpel project?