woensdag 5 november 2014

Misty.In the fall we get a lot of misty mornings.
On those mornings, especially on weekends 
I find it hard to pull up my blankets and stay in bed a little while longer.
Mist may appear to be nothing special,
but you'll be amazed when get a little closer.


In de herfst hebben we veel mistige ochtenden.
Op zulke ochtenden vind ik het moeilijk om de dekens wat hoger op te trekken 
en wat langer in bed te blijven. 
Mist lijkt misschien niets bijzonders,
maar wacht maar tot je iets dichterbij komt.


From this morning, taken with my phone.

These pictures were taken a few weeks ago.
But I have fotographed in the mist before.
Some of these picture have been already shared on this blog, some haven't.
Here are some older pictures.


Deze foto's zijn pas geleden genomen.
Maar ik heb eerder in de mist gefotografeerd, 
sommige van die foto's heb ik al eerder op de blog geplaatst andere niet.

Dit zijn de wat oudere foto's: 

And I end with a recent picture,
Haven't I proven to you that mist is fantastic?

En ik eindig met een recente foto,
heb ik nu niet bewezen dat mist fantastisch is?