zondag 7 augustus 2011

Apples and Roses

No idea why I love roses, 
it must have something to do with my maiden name!
But I love apples because of their shape 
(absolutely not for their taste).
Here are some pictures of apples and roses from my house.
Geen idee waarom ik zo van rozen hou, 
heeft zeker iets met mijn meisjesnaam te maken!
Maar van appels hou ik gewoon vanwege de vorm 
(absoluut niet vanwege de smaak).
Hier wat plaatjes uit mijn huis van appels en rozen.