donderdag 11 augustus 2011

More than words


Sometimes a few words can be so powerful.
They say more than a thousand words.


Soms kunnen een paar woorden zo krachtig zijn.
Ze zeggen soms meer dan duizend woorden.