dinsdag 9 augustus 2011

A single rose can be my garden

I don't have to be outside, 
 to enjoy the beauty of a flower.
I can do that inside just as well.


Ik hoef niet buiten te zijn, 
om te genieten van de schoonheid van een bloem.
Binnen kan dat net zo goed.