zaterdag 3 september 2011

Darling daisy
My two year old daughter has a new hobby:
Picking flowers from mommy’s garden. 
She especially has it in for my African daisies (osteopermum).
As soon as one starts to bloom, she picks it.
I managed to take a  few pictures before she got a hold of these.


Mijn tweejarige dochtertje heeft een nieuwe hobby:
bloemen plukken uit mamma’s tuin.
Ze heeft het speciaal gemunt op mijn spaanse margrietjes.
Zodra er eentje bloeit plukt ze hem.
Ik heb nog een paar foto’s kunnen maken voordat ze deze te pakken kreeg.