donderdag 10 november 2011

Kindness

An act of kindness is like a fresh wind,
Like the sun suddenly coming through the clouds,
like sunbeams finding their way.
like a gentle push in the right direction.

Be kind to someone today!

Een daad van vriendelijkheid is als een frisse wind,
Als de zon die plotseling doorkomt,
als zonnestralen die hun weg vinden.
Als een teder duwtje in de juiste richting.


Wees vriendelijk tegen iemand vandaag!