woensdag 9 november 2011

What's in a name?

*scroll down for English, please


Hier is weer een verhaal achter de tweet.

De tweet: Hee iedereen! Ik heb mijn twitternaam veranderd zodat die past bij mijn blog.


Het verhaal:
Sommigen van jullie weten waarschijnlijk dat ik dol ben op twitter.
Ik ben begonnen met twitter omdat het me aansprak, het idee dat mensen over de hele wereld 
met elkaar konden communiceren over een wereldwijde gebeurtenis.
Dus ik besloot om het uit te proberen.
Op een avond gingen mijn man en ik achter de computer zitten 
om onze twitter accounts aan te maken.
We zaten beiden aan de eettafel achter onze laptop en begonnen aan dit nieuwe avontuur.
(Ik moet er even bij vertellen dat ik mijn computer niet echt veel gebruikte in die tijd.)
Mijn man slaagde er vrij snel in om zijn account aan te maken, 
Hij koos zijn naam en maakte het account aan.
Maar ik had wat problemen.


Om de een of andere vreemde reden heb ik altijd problemen met het aanmaken van 
een nieuwe account, ik vergeet dingen in te vullen, spel dingen verkeerd, van alles.
Er gaat altijd iets verkeerd en als het me eindelijk is gelukt, vergeet ik mijn wachtwoord,
zodat ik stappen moet ondernemen om weer toegang te krijgen tot mijn eigen account.
(Nee, ik ben niet dom, alleen een beetje rommelig in mijn hoofd.) 
Dit allemaal terzijde. 


Toen ik mijn twitteraccount wilde aanmaken, ging het behoorlijk goed.
Ik voelde me erg zeker van mijzelf omdat mijn man, die niet rommelig in zijn hoofd is,
vlak naast  mij zat.
Maar toen ik mijn twitternaam in probeerde te tikken, stond er: "Die naam is niet beschikbaar."
Mijn eigen naam!Dus ik probeerde mijn meisjesnaam....niet beschikbaar

Ik typte mijn initalen in en mijn achternaam....niet beschikbaar.

Ik begon een beetje geirriteerd te raken. Ik tikte mijn blog naam....NIET beschikbaar.

Ik begon boos te worden, en tikte dfasgsadeabhaed....NIET BESCHIKBAAR!

Ik liep een rondje om de tafel terwijl ik telde van een tot tien, ademde diep in, ging zitten
en probeerde het nog een keer.

Ik tikte Mippertje....Beschikbaar.

Ik staarde een moment naar mijn computer in boos ongeloof, en drukte toen op opslaan.

En zo kwam ik aan het troetelnaampje wat mijn zus me gaf toen we klein waren, 
(het troetelnaampje waar ik een hekel aan heb),  als twitternaam.

Gelukkig probeerde ik het nog een andere keer en kon ik uiteindelijk toch nog mijn blog naam gebruiken.

Ik twitter trouwens helemaal niet over wereldwijde gebeurtenissen, 
maar over hoe moe ik ben, over hoe vervelend zindelijkheids training is 
en over hoe depressief ik ben.

Als dat je niet afschrikt..volg me op twitter! (Klik op het vogeltje.)Here's another story behind the tweet.


The tweet: Hey everyone! I changed my twitter name to match my blog.

The story:
Some of you may know that I absolutely adore twitter.
I started with twitter because it appealed to me, the fact that people all over the world,
could communicate about a global event.
So I decided to try it.
One night my husband and I got behind the computer and made our twitter accounts.
We both sat at the dinner table behind our laptops and started this new adventure. 
(I have to add that I wasn't really using my computer much at that time.)
My husband got his account made pretty fast, he chose a name and made the account.
But I had some problems.


For some strange reason I always have trouble making new accounts, 
I forget to fill in things, spell things wrong, or whatever.
There's always something that goes wrong and when I finally make the account, 
I forget my passwords so I have to take steps to be able to acces my own account again. 
( No I'm not stupid, just a bit messy in the head.)
Okay, this is all besides the point.


When trying to make my twitter account, all went pretty well.
 I was really confident because my husband, who is not messy in the head, was sitting besides me.
But when I tried to type in my twittername, it said: "that name is not available."
My own name!


So I tried my maiden name...not available,


I tried my initials and last name...not available.


I started to get a little annoyed. I typed in my blog name... NOT available.


I started to get angry, I typed in dfasgsadeaebhaed....... NOT AVAILABLE!


I walked around the table counting from one to ten, took a deep breath sat down and tried one more time.


I typed in Mippertje....Available.


 I stared a moment at the computer in angry disbelief and then clicked save.


And that's how I ended up with having the pet name my sister gave me when we were kids
(the pet name wich I hate, ) as my twittername..


(Luckily I gave it another try and could use my blogname after all.)


(Oh and by the way, I don't tweet about global events, I tweet about how sleepy I am, 
how annoying potty training is, and how depressed I am.)


If that doesn't scare you...follow me on twitter! (Click on the little bird.)


For my other story behind a tweet click here