woensdag 10 oktober 2012

Sinking
My blog is all about honesty.
So I am being honest.
I am not doing well.
The last two weeks have been hard.
I´ve been doing my very best not to dive back into the dark hole that is depression.
But I am sinking. 
And I am afraid and ashamed and so angry at myself.
But I know that I just have to go through this.
This is what it is. Going back and forth until you get well.
But I had such a long time of just doing well.
Of smiles of happiness.
And being back here feels like failing.
And I get so angry.
It doesn´t help to just speak to myself.
It doesn´t help to just suck it up.
This sadness just won´t leave me alone.
I still smile and joke and laugh and feel fine.
But the next moment I´m sinking.
And the heaviness is back.
It´s like I am carrying a heavy load.
Like I am walking through water.
This is as honest as I can get.


Mijn blog is eerlijk en oprecht.
Dus ik ben eerlijk.
Het gaat niet zo goed.
De afgelopen twee weken zijn zwaar geweest.
Ik doe mijn best om niet terug te duiken in het zwarte gat dat depressie heet.
Maar ik zink.
En ik ben bang en beschaamd en zo boos op mezelf.
Maar ik weet dat ik hier gewoon doorheen moet.
Zo is het nu eenmaal. Heen en weer totdat je beter bent.
Maar ik had zo´n lange periode dat het goed ging.
Van lachen en geluk.
En het voelt als falen om hier weer te zijn.
En ik kan er zo boos om worden.
En het helpt niet om mezelf toe te spreken.
En het helpt niet om me ´gewoon niet aan te stellen´
Ik lach nog steeds en maak grapjes en voel me prima.
En het volgende moment zink ik weer.
En dat loodzware gevoel is terug.
Alsof ik door water heen loop.
Eerlijker dan dit kan ik niet zijn.


( Just to be clear, I am receiving professional help. So don't worry about me.)
( Voor de duidelijkheid, ik krijg professionele begeleiding. Dus maak je geen zorgen over mij.)