donderdag 17 januari 2013

All for the birds
The girls and I went out to feed the birds yesterday. 

Ik ging gisteren samen met de meiden vogels voeren.

I did tell her that the bread was for the birds.

Ik heb haar echt verteld dat het brood voor de vogeltjes was.

Pretty soon, the birds came.

Algauw kwamen de vogels.Lots of them.


Een heleboel.
They ate all the bread.

Ze aten al het brood op.


Okay, not All the bread..

Okee, niet AL het brood..We love feeding the birds.

We vinden het heerlijk om de vogels te voeren.