woensdag 8 mei 2013

Coming to life

It has taken Spring a pretty long time to arrive here.
I can't tell you how much I enjoy trees and plants coming to life all around me.

Het heeft de lente een behoorlijk lange tijd gekost om hier te arriveren.
Ik kan je niet vertellen, hoe ik geniet van alle bomen en planten om me heen 
die weer tot leven komen.