maandag 6 mei 2013

Patience

I've always wanted a magnolia tree.
I could just picture the tree with the gorgeous blooms in my spring garden.

Ik heb altijd al een magnoliaboom gewild.
Ik kon het me helemaal voorstellen, 
 zo'n boom met die prachtige bloesem in mijn lentetuin.
Years ago, I got one for my birthday. It died.
I bought another one. It died.
Then three years ago, I decided to give it another try.  
I saw a little magnolia plant on sale.
It did not look that well, but I couldn't resist buying it.
My plant grew and the leaves became big and green.
Then suddenly the leaves started to fall out.
 I fertilized, sprayed, replanted, tried everything.
It was just a sad little magnolia plant that never bloomed.
It landed in the corner of my garden just to fill up some space.
Then just a few weeks ago I saw a flower bud. 


Jaren geleden kreeg ik er een voor mijn verjaardag. Het ging dood.
Ik kocht een nieuwe. Het ging dood.
Drie jaar geleden besloot ik het nog een keer te proberen.
Ik zag een magnoliaplantje in de aanbieding.
Het zag er niet zo goed uit, maar ik kon het toch niet laten.

Mijn plantje groeide en de bladeren werden groot en groen.
En toen  vielen plotseling de bladeren uit.
Ik bemestte, besproeide, verplantte.
Het was gewoon een zielige magnoliaplant die nooit bloeide.
Het belandde in een hoekje van mijn tuin, als opvulling.
Een paar weken geleden zag ik ineens een bloemknop.
Coming home from a short vacation,
 I was greeted with 3 beautiful flowers.
Do you think the plant heard me,
when I stood in front of it, and said I was going to throw it away?

It must have.

Isn't it a great lesson from nature?
Keep doing the good stuff. You will see result, eventually.
All you need is a little patience (and a threat, or two..)

~

Toen ik thuiskwam van een korte vakantie,
werd ik begroet door drie prachtige bloemen.
Denk je dat de plant me gehoord heeft, toen ik er voor stond
 en dreigde om het weg te gooien?

Vast wel.

Is het geen mooie les uit de natuur?
Blijf de goede dingen doen en je zult uiteindelijk het resultaat zien.
Het enige wat je nodig hebt is geduld (en een bedreiging, of twee..)

I am officially back.
My arm is strong enough to hold my camera and my head is full of stories
And by the way I have missed all of you way too much.

Ik ben officieel terug. 
Mijn  arm is weer sterk genoeg om mijn camera vast te houden en mijn hoofd zit vol verhalen. 
Trouwens ik heb jullie allemaal veels te veel gemist.