vrijdag 24 mei 2013

Shiny pearls


It has been raining for days now.
Outside, but in my personal life as well.
At this point I can go on about my arm and shoulder, 
about my broken camera and about how 
I was brought into the Emergency Room three days ago with gall bladder pain. 
I can probably even write about it, in a way that will make you smile.

But you know what?
I won't do that. I am going to focus on the sunshine.
Those little moments when the sun decides to show itself.
When the sky brightens and little pearls of raindrops sparkle everywhere.

I am going to focus on that.


Het regent nu al dagen.
maar een koude striemende regen.
Buiten, maar ook in mijn leven.
Ik zou het kunnen hebben over mijn arm en schouder,
over mijn kapotte camera en vertellen hoe ik drie dagen geleden, 
op de spoedeisende hulp werd binnen gebracht mijn pijn aan mijn galblaas.
Ik zou er misschien zelfs op een manier over kunnen schrijven, 
waar je van moet glimlachen.

Maar weet je wat?
Ik ga dat niet doen. Ik ga me richten op de zonneschijn.
Die momenten waarop de zon besluit om te voorschijn te komen.
Als de lucht opklaart en kleine pareltjes van druppels overal schitteren.

Ik ga me daarop richten.
I will just tell you, 
how I had a wonderful week of vacation with my family;
that I came out of the hospital just in time, 
to celebrate my daughter's birthday and bake her a pink cake; 
that I got past level 65 in Candy crush; 
(If you don't know what candy crush is, leave it like that! 
Consider yourself warned.)
that I have a new job that I enjoy, even if it's a tough job;
that I have a bunch of amazing (online and offline) friends;
That I smile every day; 
that the plant a friend gave me a year ago,
  is thriving in my garden; 
that I am happy to be here. 

And that I have faith that the rain will stop eventually.Ik zal je gewoon vertellen,
dat ik een heerlijke week vakantie heb gehad met mijn gezin;
dat ik net op tijd terug was uit het ziekenhuis om mijn dochters verjaardag 
te vieren en een roze taart voor haar te bakken;
dat ik voorbij level 65 ben gekomen in Candy crush; 
(Als je niet weet wat Candy crush is, laat het alstjeblieft zo! Bij deze ben je gewaarschuwd.)
dat ik een nieuwe baan heb die wel heel zwaar is, maar waar ik erg van geniet;
dat ik geweldige (online en offline) vrienden heb;
Dat ik elke dag lach;
dat de plant die ik een jaar geleden van een vriendin kreeg, 
floreert in mijn tuin;
dat ik blij ben dat ik er ben.

En dat ik er vertrouwen in heb, dat de regen uiteindelijk ophoudt.