zaterdag 3 januari 2015

Big plans.


I have spent a great deal of 2014 struggling with myself in silence.
 I had to face a few difficult things about myself. My experience with depression 
had become way more than just ppd. But hope has been my biggest companion. 
I refuse to live a life, less than the one I believe I was meant to live. 
And I am a stubborn fighter. 
I have no goals for 2015, just one major plan. 
I plan to have lots of fun and enjoy life to the fullest. From one little thing to the next. 
I am in this fight against depression for life. 
But that sure doesn't mean that I can't live my life in victory.
Ready or not, 2015 is here and I will take it as it comes. 
Not just drifting along the stream,
 but grabbing hold of every branch opportunity to pause and smile.

Happy new year.

~

Een groot deel van 2014 heb ik in stilte geworsteld.
Ik moest een paar moeilijke dingen van mezelf onder ogen komen. 
Mijn ervaring met depressie begon veel meer te zijn dan alleen ppd. 
Maar hoop is mijn belangrijkste metgezel geweest.
Ik weiger een leven te leiden, wat minder is dan wat ik geloof dat voor mij bedoeld is.
En ik ben een koppige vechter. 
Voor 2o15 heb ik geen voornemens, alleen een belangrijk plan.
Het plan is om plezier te hebben en volop van het leven te genieten.
Ik zit in dit gevecht tegen depressie voor het leven.
Maar dat betekent niet dat ik mijn leven niet in overwinning kan leven.
Het is 2015, of ik er klaar voor ben of niet en ik neem het zoals het komt.
Niet gewoon meedrijvend op de stroom,
 maar me vastgrijpend aan elke tak van gelegenheid
 om even stil te staan en te genieten.

Gelukkig nieuwjaar.