dinsdag 6 januari 2015

Vintage flower wreath.


(If this looks familiar, it's because I have already shared this on social media a while ago.) 
In an effort to get rid of some dry flowers that I have had for quite some time,
I decide to make a dry flower wreath.
It is a bit harder to work with flowers once they have already dried, 
because they are way more fragile and tear or fall apart quickly.


Als dit er bekend uitziet komt dat omdat, komt dat omdat ik hem op social media al gedeeld heb.)
In een poging om een paar droogbloemen op te ruimen die ik al heel lang had, 
besloot ik een krans van droogbloemen te maken.
Het is wat moeilijker om met bloemen te werken die al gedroogd zijn
 omdat ze zo kwetsbaar zijn en snel uit elkaar vallen of beschadigen.

Because I have had these dried flowers for a long time, they have started to discolor.
But I think it gives the wreath a vintage feel so I am very pleased with the results.


Omdat ik deze gedroogde bloemen al een hele tijd had, zijn ze een beetje gaan verkleuren. 
Maar ik vind dat het de krans een beetje een vintage uiterlijk geeft,
dus ik ben erg blij met het resultaat.


I have found the perfect place in my crafts room for it to hang.


Ik heb het perfecte plekje ervoor gevonden in mijn knutselkamer.