donderdag 8 november 2012

Happy moments(* even naar beneden scrollen voor Nederlands)


We sat in front of the window together.
The house was quiet and it was just the two of us.
It was a typical autumn day.
Windy, rainy, cozy.

"Remember that I told you about fall," I said.

"Look. The leaves are falling from the trees.
Look at all those pretty colors.
See, the wind is playing with the leaves.
Can you see the wind in the trees?"

I enjoyed, as I explained a magical, yet common phenomenon.
She gasped, she whispered, she laughed, she yelled.
"Can you make sounds like the wind?"

"Whhhooooooo..Whooooo."

She giggled, she pointed, she opened her eyes wide.

"Look! That leaf is falling in the water."
"OH! Look at that one going across the street."
"There is another one!"

"It's fall, Mommy."
"Yes, and when it's fall,
 the leaves get pretty colors and fall from the trees."

"Look, there's a little leave right here."

"I am going to help the wind Mom."

"Whoooooo, whoooo."

"I think you have to blow harder."

"WHOOOOO!"

"Yay! I helped the wind!"This.
 This is what I love about being a mother.We zaten samen voor het raam.
Het huis was stil en we waren met z'n tweeen.
Het was een typische herfstdag,
winderig, regenachtig, gezellig.

"Weet je nog dat ik je verteld heb over de herfst?" , zei ik.

Kijk de blaadjes vallen van de bomen
Kijk naar al die mooie kleuren.
Zie je dat de wind speelt met de blaadjes.
Kan je de wind in de bomen zien?

Ik genoot, terwijl ik een magisch en toch heel gewoon verschijnsel uitlegde.
Ze hapte naar adem, ze fluisterde, ze lachte, ze riep.
"Kan je het geluid van de wind nadoen?"

"Whoeoeoeoe........Woeoeoe."

Ze giegelde, ze wees, ze sperde haar ogen wijd open.

"Kijk!  Dat blaadje valt in het water."
"OH! Kijk die gaat dwars door de straat."
"Daar is er nog een!"

"Het is herfst, Mamma."
"Ja, en als het herfst is krijgen de blaadjes mooie kleuren
 en vallen ze van de bomen."

"Kijk, hier vlakbij is een klein blaadje."

"Ik ga de wind helpen, Mam."

"Whoeoeoeoe...Woeoeoe."

"Ik denk dat je harder moet blazen."

"WOEOEOEOE!"

"Ja! Ik heb de wind geholpen!"Dit.
Dit is waarom ik het geweldig vind om een moeder te zijn.