dinsdag 6 november 2012

Words
* Scroll naar beneden voor Nederlands. *


I love words.

I love clever wit and use of words, that make me burst out into laughter;
Words that capture me and carry me to another place and time.
Words that pierce my soul, give me insight and form the doorway to a world unknown to me.

I love words that contain wisdom and comfort;
words that open my eyes to another way, another possibility to live my life.

I love carefully placed and formulated words, 
catching my attention and raising my awareness.

I love soothing words, that place a bandage on my heart.
Words that make me gasp, or make my eyes misty.

I love a swirl and sway of words that turns writing 
into poetry.

I love honest and genuine lettering;
words that reach the insides of my heart.

I love bold statements.
I love how words can carry a heavy load;
words that can change me forever.

I love simple truths and familiar verbs; 
friendly gestures, encouraging words.

The power of words cannot be measured.
The 'written' word should always be treasured.Ik hou van woorden.

Ik hou van spitsvondigheid en gebruik van woorden dat me in lachen doet uitbarsten;
woorden die me vastgrijpen en meenemen naar een andere plaats en een andere tijd;
woorden die tot mijn ziel doordringen 
en een ingang geven in een wereld die mij onbekend is.

Ik hou van woorden die wijsheid en vertroosting bevatten;
woorden die mijn ogen openen voor een andere manier,
 een andere mogelijkheid om mijn leven te leven.

Ik hou van zorgvuldig geformuleerde en geplaatste woorden, 
die mijn aandacht opeisen en die mij ergens van bewustmaken.

Ik hou van geruststellende woorden, die een peister vormen op mijn hart;
woorden die me de adem benemen of mijn ogen mistig maken.

Ik hou van het krullen en zwieren van woorden dat schrijven verandert 
in poezie.
Ik hou van eerlijk en oprechte bewoordingen;
woorden die het binnenste van mijn hart bereiken.

Ik hou van gedurfde uitspraken.
Ik hou ervan hoe woorden een zware last kunnen dragen;
woorden die me voor altijd kunnen veranderen.

Ik hou van eenvoudige waarheden en vertrouwde werkwoorden
Van vriendelijke gebaren, aanmoedigende woorden.

De macht van woorden is onmeetbaar.
Het 'geschreven' woord zou altijd gekoesterd moeten worden.(Ik koester het geschreven woord.)