dinsdag 19 februari 2013

AcceptanceToday the sling is just not funny anymore.
I'm tired of feeling clumsy and tired of all the things
 I can't do without the use of my right arm.
 I feel like this guy:
~
Vandaag is die mitella gewoon niet grappig meer.
Ik ben er moe van om me zo onhandig te voelen 
en van alle dingen die ik niet kan 
doen zonder mijn rechterarm.
Ik voel me zoals hem: 
Grumpy Cat 1 - If you're happy and you know it clap your noI have become strangely fascinated with grumpy cat 
over the past few days. 
It has even come to the point 
that my husband sent me a text, 
begging me to stop sending him pictures of grumpy cat.

My answer? "I love grumpy cat. He understands me."

~

Ik ben de afgelopen dagen 
gefascineerd geraakt door knorrige kat.
Het is zover gekomen dat mijn man mij een berichtje stuurde,
 waarin hij mij smeekte om te stoppen 
hem foto's te sturen van knorrige kat.

Mijn antwoord? "Ik hou van knorrige kat. Hij begrijpt me."

I've have spent the past few days, cracking jokes, 
looking at ridiculous things on the internet 
and sending them to my husband and sister. 
I have been taking so many painkillers, 
that at times I felt like I was floating off the coach. 

Clearly that is not a good sign.

Joking is the only way I know how to deal with this.
But  underneath that?
 Not so funny.

So I need to write some stuff down. 
Just so I can still be laughing 4 weeks from now.
~
De afgelopen dagen, heb ik grappen gemaakt; 
naar belachelijke dingen op het internet gekeken 
en plaatjes daarvan naar mijn man en zus gestuurd.
Ik heb zoveel pijnstillers geslikt, 
dat ik soms het gevoel heb dat ik van de bank af zweef.

Dat is duidelijk geen goed teken.

De enige manier hoe ik hier mee om kan gaan,
 is door er grapjes over te maken.
Maar intussen?
Is het niet zo grappig meer.

Dus moet ik even een paar dingen opschrijven.
Zodat ik over 4 weken hier nog steeds om kan lachen.Dear Mirjam,
 It's time to cut yourself some slack.
You cannot use your right arm. Period.
It is not your fault.
It was an accident. And accidents happen. 
Even to people who are not clumsy.

No one is angry at you for falling. 
And if someone is, 
well then there is something wrong with them.
 So, stop listening to those little voices 
that are bringing you down.
It is okay to feel whatever you are feeling. 
You are only human.
You are doing fine and you will be okay.
Just do one thing:

~

Beste Mirjam,
Geef jezelf een beetje ruimte.
Je kan je rechterarm niet gebruiken. Punt.
Het is niet jouw schuld.
Het was een ongelukje. 
Ongelukken gebeuren nou eenmaal.
Zelfs bij mensen die niet onhandig zijn.

Niemand is boos op je omdat je gevallen bent.
En als dat wel zo is, is er iets mis met ze.
Dus, houdt op met naar luisteren,
naar die stemmetjes
die je naar beneden halen.
Het is okee om te voelen wat je voelt.
Je bent maar een mens.
Je doet het prima en het komt goed.
En doe een ding:
Via Pinterest.
(Vertel het negativiteits comite dat in je hoofd bij elkaar komt, 
om te gaan zitten en hun mond te houden.)
(
By the way,
 I stopped sending my husband pictures of grumpy cat.
Why?

Grumpy cat set me straight.


Trouwens,
ik ben gestopt met het sturen van foto's van knorrige kat 
naar mijn man.
Waarom?

Het mag niet meer van knorrige kat.


That might actually get kind of creepy. If someone was looking at a bunch of pics. of you.
via Pinterest.