woensdag 14 december 2011

Colorful world


* Voor Nederlands naar beneden scrollen alstjeblieft*


I love colors, colors are vivid, cheery, intense.
Colors evoke a reaction.
They can make a smile appear on my face or make me frown.


Bright colors can bring images to my head of light and sunshine.
And with those images the memories start coming:

The smell of a freshly mowed lawn;
the feeling of cold Spring air coming in from the open window;
Sitting on a swing and going higher and higher until you feel butterflies in your stomach;
the breathless sensation of running while you're being chased in a game of tag.

Green. 
Sitting on the grass with my sister, making chains with daisies.

Blue. 
Laying on my back in the grass in amazement of the color of the bright blue sky.

Red. 
Discovering a ladybug in the grass and following it, 
while it found its way in a tangle of grass.

White.
Looking for snowberries, crushing them and walking around 
with the bright red juice on my hand, pretending my finger was bleeding.

Pink.
The trees behind our house with branches that bent  
under the weight of pink flower trusses. 
We picked them and went by the houses to sell them. 
We earned 10 cents and a breath mint.

Black. 
The color of the dirt in our garden, we played, planted and picked there.
We picked the little seedlings of the cherry tree and put them in a little pan, 
they looked like bean sprouts.

Brown. 
The color of my skin, the skin color of my parents and sisters.
But not the color of my friends or their parents.

The color that separated me from the rest, which I didn't always like.
But it was also the color that made me special, not like everyone, 
and that made me proud. 

The color I had a love/hate relationship with, 
because I discovered that some people only saw the color and not the person.

The color I learned to love because it was a part of me,
because it has been with me for so long, and has grown so familiar to me. 


My favorite color?
I guess all of them. 


  


I'm linking up to lovelinks!Ik link deze post aan lovelinks!


Ik hou van kleuren, kleuren zijn levendig. vrolijk, intens.
Kleuren ontlokken mij altijd een reactie.
Ze toveren een glimlach op mijn gezicht of doen mij soms bedenkelijk fronsen.

Felle kleuren kunnen beelden in mijn hoofd oproepen van licht en zonneschijn.
En met die beelden komen herinneringen:

de geur van pas gemaaid gras;
het gevoel van koele lente lucht die door het open raam naar binnen stroomt;
op een schommel en hoger en hoger gaan tot dat je de vlinders in je buik voelt;.
het uitgelaten gevoel van rennen, terwijl je achterna gezeten wordt 
tijdens een tikspelletje.

Groen. 
Op het gras zitten met mijn zusje en kransjes vlechten van madeliefjes.

Blauw. 
Op mijn rug liggen in het gras in verbazing over de kleur van de helderblauwe hemel.

Rood. 
Een lieveheersbeestje in het gras ontdekken en volgen hoe het zijn weg vindt 
door een wirwar van grasprieten.

Wit. 
Sneeuwbesjes zoeken en ze dan kapotdrukken en met het helderrode sap op je vinger 
net doen alsof je bloedt.

Roze. 
De bomen achter ons huis die iedere lente bijna doorbogen 
onder het gewicht van roze bloementrossen. 
We plukten ze en gingen langs de huizen om ze te verkopen, 
we verdienden tien cent en een pepermuntje.

Zwart. 
De kleur van de aarde in onze tuin. We speelden er, we planten er we plukten er.
De kleine zaailingen van de kerseboom die opkwamen, plukten we 
en deden het in een pannetje, het leek op tauge.

Bruin. 
De kleur van mijn huid, de kleur van de huid van mijn ouders en zusjes.
Maar niet de kleur van mijn vriendjes of van hun ouders.

De kleur die mij onderscheidde van de rest, wat ik niet altijd fijn vond. 
maar ook de kleur die maakte dat ik bijzonder was, niet zoals iedereen, 
waar ik trots op was. 

De kleur waar ik een haat/liefde verhouding mee had omdat ik ontdekte 
dat sommige mensen alleen de kleur zagen en niet de persoon.

De kleur waar ik van leerde te houden omdat het bij mij hoort,
omdat het al zo lang bij me is, en mij vertrouwd is geworden.

Mijn lievelings kleur?
Dat zijn ze denk ik allemaal.