maandag 19 december 2011

Sweet displayThis simple cabinet hangs on my daughters wall,
I believe it is intended for cd's
I've been planning to make it prettier for a while,
but I had no idea what to do with it.
I had a spare picture frame,
and suddenly I knew what to do with it.


Dit eenvoudige kastje hangt bij mijn dochter aan de muur, 
ik geloof dat het eigenlijk een cd kastje is.
Ik had al een tijdje het plan om het mooier te maken, 
maar een echt leuk idee had ik nog niet.
Ik had een fotolijst over,
en plotseling wist ik wat ik ermee moest doen.I have to be honest, I asked my husband to help me.
we're a great team, I make up things and he makes it for me!
No, I painted, the cabinet
and then asked him to attache the frame.
It was the choice between messing about for an hour, 
or making him do it in 5 minutes.
I went for the quick result.


Eerlijkheid gebied te zeggen, dat ik hier mijn man bij heb gehaald.
Wij zijn een geweldig team, ik bedenk en hij voert het uit!
Nee, ik heb het kastje geverfd, 
en toen gevraagd of mijn man de lijst voor mij vast wilde maken. 
Het was de keus tussen zelf een uurtje prutsen, 
of het hem in 5 minuutjes laten doen.
Ik ben voor het snelle resultaat gegaan. 

The children were allowed to help me paint.
It did not had to be done neatly
because I wanted to give it a bit of a vintage look.
It's fun when you can just slap the paint on.


De kinderen mochten meehelpen met verven. 
Het hoefde niet netjes geverfd te worden 
omdat ik het een `vintage´uiterlijk wilde geven.
Het is ook heerlijk verven als je de verf 
er gewoon een beetje op kan smijten.

Ehm, this is ofcourse how I would do it,
but it´s not my kabinet, it´s my daughter´s,
so...


Ehm, dit is natuurlijk hoe ik het zou doen, 
maar het is niet mijn kastje maar die van mijn dochter,
dus...

For other ideas using picture frames click here and here.

Klik hier en hier voor meer ideëen met een fotolijstje.