maandag 12 december 2011

Storm
We had our first big storm.
My children ended up with an upside down playhouse 
and the fence was a little bit damaged,
other than that things were okay.

When I took my children to school the next day, 
I saw some pretty branches that came off the trees.
I tried to ignore them, because I try to be civilized.
 I have a feeling that civilized people don't collect things from the street.
But then my daughter said: "Mom, look! Shall we take them?"
And we took them, because I did not want to disappoint her..

I sprayed them a little with snow spray, 
 put them in a vase
and added led lights.
Beauty does not have to be expensive!


We hebben onze eerste grote storm gehad.
 Mijn kinderen hadden even een ondersteboven speelhuis
en onze schutting beschadigde een klein beetje,
maar verder was alles goed.

Toen ik mijn kinderen de volgende naar school bracht,
Zag ik een paar mooie takken die uit de bomen waren gewaaid.
Ik probeerde ze te negeren, omdat ik beschaafd probeerde zijn.
En ik denk dat beschaafde mensen geen dingen verzamelen van de straat.
Maar toen zei mijn dochter: "Mam, kijk! Zullen we ze meenemen?"
En we namen ze mee omdat ik haar niet wilde teleurstellen..

Ik spoot er een beetje spuit sneeuw op,
deed ze in een vaas en voegde led lampjes toe.
Schoonheid hoeft niet duur te zijn!