dinsdag 27 december 2011

Precious
** Naar beneden scrollen voor Nederlands, alstjeblieft.**


What is a friend?


As I have said a few times before, I was never really occupied with my computer, 
there was a while there, where I didn´t even own one. 
Well, I did have one but it wasn´t working.
Social media? Didn´t mean anything to me. 


I was a bit scared, not to say paranoid, why would I put everything I do online?
Why would you need that many friends? 
And those friends aren't even real, you can't see them, touch them, or hang out with them.


And besides, when you're behind your computer all day you're not part of real live. 
It's not real, 
everyone shows his best face and not how they really are. 
Everyone's totally fake.
At least that is what I used to think.


I have discovered blogging.


I have discovered twitter.


And with that came: contact; conversations; laughter; tears; appreciation.


And then..


Friends.


Friends that can make me smile on my worst day.


They cheer me on when I need motivation.


They take the time to look at my every blogpost and comment.


This is what wikipedia says:

Value that is found in friendships is often the result of a friend demonstrating the following on a consistent basis:
 • The tendency to desire what is best for the other
 • Symphatie and emphathy
 • Honesty, perhaps in situations where it may be difficult for others to speak the truth, 
 • especially in terms of pointing out the perceived faults of one's counterpart
 • Mutual understanding and compassion; ability to go to each other for emotional support
 • Enjoyment of each other's company
 • Trust in one another
 • Positive reciprocity — a relationship is based on equal give and take between the two parties.
 • The ability to be oneself, express one's feelings and make mistakes without fear of judgement.
 • It is very important to have honesty, trust, sympathy, respect and helpfulness in friendship.

Some of the people I meet online are probably fake.


Some of them wouldn't even miss me if I never came online again.


Some of them may even find me annoying. (I can be sometimes!)


But some of them,


I would call friends.


Because I know they will cheer for me, when I accomplish something,
I know they will care if something bad happens to me,
And I know they will take the time to show appreciation.


And because a smile lights up my face whenever I meet them.


You may think I live in a bubble,


just don't burst it,  it's wonderful in here.
What are your thoughts on online friendships?

Wat is een vriend?


Zoals ik al een paar keer eerder heb gezegd, was ik nooit echt bezig met mijn computer,
Er was zelfs een tijdje dat ik er niet eens een bezat.
Nou ja ik had er wel een, maar hij deed het niet.
Social media? Betekende niks voor mij.


Ik was een beetje bang, om niet te zeggen paranoide, waarom zou ik alles wat ik doe online zetten?
Waarom heeft iemand zoveel vrienden nodig?
En die vrienden zijn niet eens echt, je kan ze niet zien, niet aanraken, of gezellig met ze samenzijn.


En trouwens, als je de hele dag achter je computer zit, neem je geen deel aan het echte leven.
Het is niet echt,
Iedereen laat alleen het beste van zichzelf zien en niet hoe ze echt zijn.
Iedereen is hardstikke nep.
Tenminste dat is wat ik altijd dacht.


Ik heb bloggen ontdekt.


Ik heb twitter ontdekt.


En dat bracht met zich mee:  contact, conversaties, gelach, tranen, waardering.


En toen..


Vrienden.


Vrienden die me kunnen laten lachen op mijn slechtste dag.


Ze moedigen me aan als ik motivatie nodig heb.


Ze nemen de tijd om naar elke blogpost te kijken en commentaar te geven.


Dit zegt Wikipedia:De waarde die in vriendschap wordt gevonden is vaak het resultaat van een vriend die het volgende demonstreert op consequente wijze:
 • De neiging om het beste voor elkaar te verlangen.
 • Sympathie en empathie
 • Eerlijkheid, wellicht in situaties waarin het moeilijk is voor anderen om de waarheid te spreken, vooral als het gaat om het aanwijzen van waargenomen tekortkomingen van de ander.
 • Wederzijds begrip en compassie; de mogelijkheid om bij elkaar terecht te kunnen voor emotionele steun.
 • Genieten van elkaars gezelschap.
 • Vertrouwen in elkaar.
 • Positieve interactie - een relatie gebaseerd op gelijkwaardig geven en nemen tussen de twee partijen.
 • De mogelijkheid om jezelf te zijn, je gevoelens te uiten en fouten maken zonder angst voor veroordeling.
 • Het is erg belangrijk om eerlijkheid, vertrouwen, symphatie, respect en hulpvaardigheid te hebben in vriendschap.Sommige mensen die ik ontmoet online, zijn waarschijnlijk nep.


Sommigen zouden niet eens missen als ik nooit meer online kwam.


Sommigen vinden me misschien zelfs irritant. (ben ik soms ook wel!)


Maar sommige van ze,


noem ik vrienden.


Omdat ik weet dat ze voor me zullen juichen als ik iets bereik,
Ik weet dat het ze zou kunnen schelen als er iets ergs met me gebeurt.
En ik weet dat ze de tijd zullen nemen om waardering te tonen.


En omdat er een glimlach op mijn gezicht verschijnt wanneer ik ze maar ook ontmoet.


Misschien denk je dat ik in een zeepbel leef,


als je hem maar niet doorprikt, het is prachtig hier. 
Hoe denk jij over online vriendschappen?