vrijdag 20 januari 2012

Frost

 Story behind the tweet.
Het verhaal achter de tweet.


The tweet: I tell you, every time I go to the park, something ridiculous happens! 
I'm so blogging about this..

De tweet: Ik zeg het je, elke keer als ik naar het park ga, gebeurt er iets belachelijks!
Ik ga hier echt over bloggen..The birthday present my husband gave me this year 
was a new lens for my camera.
I was pretty excited to try it out but also a little scared 
because I now look like a photographer.
People will expect me to know what I'm doing 
walking around with that thing.

Als verjaardagscadeau kreeg ik dit jaar 
een nieuwe lens voor mijn camera van mijn man.
Ik was er heel enthousiast over maar ook een beetjes bang
want nu lijk ik op een fotograaf.
Mensen verwachten van je dat je weet wat je doet 
als je met zo'n ding rondloopt.


It has been a weird winter so I was dying to get a winter shot.
Just a week ago I made this picture:


Het is een rare winter geweest, dus ik wilde ontzettend graag winterfoto's maken.
Een week geleden maakte ik deze foto:

like I said, it is a weird winter...
Ik zei al dat het een rare winter is...It was the first day of frost, it was cold, wintery
(I'm making up words.) 
and the sun came up with a fantastic golden glow.
 It was wonderful outside,
Het was de keer dat het had gevroren, koud, winterachtig,
en de zon kwam op met een fantastische gouden gloed.
Het was prachtig buiten.
Look at the pretty light!

Kijk naar dat prachtige licht!The perfect opportunity to try out my new lens!
I was going to do a winter photoshoot
it wasn't snowing, but some frost would do.


De perfecte kans om mijn nieuwe lens uit te proberen!
Ik zou een echte winter photoshoot doen.
Het sneeuwde niet maar een beetje vorst was ook goed.

I had a blast practicing, the park was totally empty 
so I did not have to be ashamed, being all up in the bushes out there.
I do have some shame you know..


Ik kon heerlijk oefenen, het park was helemaal leeg,
dus ik hoefde me niet te schamen terwijl ik zowat in de bosjes zat.
Ik heb heus nog wel een beetje schaamte..

Then I saw a rabbit right before me and took this amazing shot:


Toen zag ik vlak voor me een konijn en ik maakte deze fantastische foto:

All that money on the new lens, So well spent!
Al dat geld voor een nieuwe lens, zo ontzettend goed besteed!

Then a big crow started making noise, he was up pretty close,
 but I didn't mind, crows don't scare me like swans do.

It kept making noise, so I looked up, 
but then something else caught my attention...


Toen begon een grote kraai herrie te maken, best vlakbij mij,
maar het maakte me niet echt uit ik ben niet bang kraaien,
niet zoals voor zwanen.
Het bleef maar geluid maken, dus ik keek op,
maar toen trok iets anders mijn aandacht...

This was the best shot I could take, before it flew away...


Dit was het beste shot wat ik kon maken, voor het wegvloog...
That just made my whole winter photo shoot kind of ridiculous, 
don't you think?


Dit maakt mijn hele winter fotoshoot een beetje belachelijk,
vind je ook niet?