vrijdag 13 januari 2012

Higher level
I live near a dyke, by a river.
I love it, 
though I live in a city, 
there is lots of nature right around the corner.
I like to go there for a walk.
On one of my walks, I noticed something different.
There was water everywhere,  a lot more water than usual 
and then it dawned on me:
I live near a dyke! 
And while the whole country was taking safety precautions 
because of the high water level, I saw it for myself.
Not on the news, but right around the corner!
We were safe, there were others parts of the country where 
they were talking about evacuating, 
but it was spectacular.


Ik woon vlakbij een dijk, aan een rivier.
Ik vind het heerlijk, 
ook al woon ik in een stad, er is toch een hoop natuur vlakbij.
Ik ga er graag naar toe om te wandelen.
Tijdens een van mijn wandelingen viel mij iets op.
Er was overal water, veel meer water dan normaal,
en toen drong het echt tot mij door:
Ik woon vlakbij een dijk!
Terwijl het hele land voorzorgsmaatregelen nam 
vanwege de hoge waterstand zag ik hetzelf met mijn eigen ogen.
Niet op het nieuws, maar bij mij om de hoek!
Er was geen gevaar, niet zoals de andere delen van het land
waar gesproken werd over evacuatie,
maar het was spectaculair.


These trees are normally on dry land..

Deze bomen staan normaal op droge grond..Somewhere in here was a little bridge..
Hier ergens was een bruggetje..

2 days later, see there's a part of the bridge.
2 dagen later, kijk daar is een stukje van de brug.