maandag 30 januari 2012

Secret garden
A year ago, I decided to turn my life around.
I was not happy, and it was clear to me 
that no one, was going to fix that for me.

So I started decorating my own crafts room..


Okay, this was going to be a serious post, 
but that just cracked me up.
I wanted to talk a whole lot of serious blablabla, 
and then show you my room.

It means a lot to me.
Some other day I'll tell you, 
when I have it in me to be serious
For now, I'll just show you some pictures.
it's not finished, it's not perfect,

but it's all mine!


Een jaar geleden besloot ik mijn leven om te gooien.
ik was niet gelukkig,
en het was duidelijk dat niemand anders
het voor mij ging veranderen.


Dus ik besloot om mijn eigen knutselkamer in te richten..


Okee, dit zou eigenlijk een serieuze post worden.
Maar daar kreeg ik de slappe lach van.
Ik wou een hoop serieuze blablabla vertellen,
en dan mijn kamer laten zien.


Het betekent veel voor me.
Ik vertel dat wel een andere keer,
als het me lukt om serieus te zijn.
Nu laat ik gewoon een paar foto's zien.
Het is nog niet klaar, het is nog niet perfect,


Maar het is helemaal van mij!Ready?


Klaar?


I'm sorry about the horrible light, but it's winter..


Sorry voor het slechte licht, maar het is winter..

That's it for now!
I'll show you more when it's finished
and I promise to shoot when the light is better!


Dat is het voorlopig!
Ik laat meer zien als het helemaal klaar is.
En ik beloof om de foto's te maken als het licht beter is!


What's your favorite room of the house?


Wat is jouw lievelings kamer?


xx Mirjam