woensdag 11 januari 2012

Wandering heart
Every once in a while you see something 
that touches you in a way, that it makes time stand still.
When I saw this book, I paused, 
made my fingers softly go across the golden letters.
I picked it up carefully, read the title; 
read the back and looked around me for a chair.
I walked over to a chair and forgetting every thing and everyone around me,
 and opened the book.
I read the first page, sighed in recognition.
Then suddenly remembered where I was, I closed the book, 
held it close to me like a baby,
and looked for my husband in the bookstore.
When our eyes met, 
I was the one with the big grin on my face, yelling: 
"I'm So buying this!"


Een keer in de zoveel tijd zie je iets
wat je raakt op een manier, dat de tijd even stil staat.
Toen ik dit boek zag, pauzeerde ik,
en liet mijn vingers over de gouden letters heen gaan,
Ik pakte het voorzichtig op en las de titel;
ik las de achterkant en keek om me heen op zoek naar een stoel.
Ik liep naar een stoel en vergat alles en iedereen om me heen,
en opende het boek.
Ik las de eerste pagina, zuchtte uit herkenning.
Toen realiseerde ik me waar ik was en ik sloot het ook,
hield het tegen me aan alsof het een baby was,
en keek om me heen op zoek naar mijn man in de boekwinkel.
Toen onze ogen elkaar ontmoetten,
was ik de gene met de grote grijns op mijn gezicht, die schreeuwde:
 "Ik ga dit ZO kopen!"It's a travel journal by Pia Jane Bijkerk,  a stylist, photographer and author.
It has beautiful pictures, interesting stories and inspiring poetic words.
The book itself is beautiful, 
some of the pages have butterflies on it 
and pictures that makes it look like dried flowers are taped 
to some of the pages..
lovely!


Het is een reisverslag door Pia Jane Bijkerk, een styliste, fotografe en schrijfster.
Het bevat prachtige foto's, interesante verhalen, en inspirerende poetische woorden.
Het boek is op zichzelf al mooi,
op sommige bladzijdes staan vlinders
en foto's die het doen lijken alsof er gedroogde bloemen 
met stukjes tape zijn bevestigd aan de bladzijden..
prachtig!


A passage from the book:


"My heart is not growing fonder while being away.
It is free, wild, and loving the prospect of being swept away.
Here, in Paris, it seems possible. I can feel it in the air.
I can feel that here it is possible to experience romance and 
passion with the intensity I crave and adore. being here,
I feel it is all possible. Mon couer est ici."


Een gedeelte uit het boek:


"Mijn hart wordt niet inniger terwijl ik weg ben.
Het is vrij, wild en houdt van het vooruitzicht om meegesleept te worden.
Hier, in Parijs, lijkt het allemaal mogelijk. Ik kan het voelen in de lucht.
Ik voel dat het hier mogelijk is om ramance te ervaren
en passie met de intensiteit waar ik naar verlang. Hier zijnde, 
voel ik dat het allemaal mogelijk is. Mon couer est ici."
Also from the book:


The butterfly in me has taken flight 
and the air under my wings is exquisite.


Ook uit het boek:


De vlinder in mij heeft een vlucht genomen
en de wind onder mijn vleugels is voortreffelijk.


Have you ever found something that made you really happy?

Heb je ooit iets gevonden waar je heel blij van werd?