woensdag 18 januari 2012

Promises soft
sweet
 lovely
within lies an even greater beauty
hope
a promise
 new life


zacht
lief
lieflijk
binnenin ligt een nog grotere schoonheid
hoop
een belofte
nieuw leven


My friend Leah, inspired me, 
when I tweeted her one of these pictures and she responded: 

'Little puffs of hope'

Mijn vriendin Leah, inspireerde mij
toen ik een van deze foto's naar haar tweette en zei antwoordde:

'Kleine wolkjes van hoop'