vrijdag 10 februari 2012

Faded beauty

I haven't been out to buy flowers,
Instead I am watching the flowers I had slowly wither.
With a little sunshine,
I could still see some beauty in them.
Everything looks prettier in the sun,
Don't you think?


Ik ben er niet op uit geweest om bloemen te halen,
inplaats daarvan zag ik de bloemen die ik had langzaam verdorren.
Met een beetje zonneschijn,
kon ik er toch nog wat schoonheid in zien.
Alles ziet er mooier uit in de zon,
vind je ook niet?

If you are joining the ice baking fun, you have until Tuesday februari 14th
I will post the pictures Wednesday februari 15th


Als je meedoet met de ijstaarten pret, heb je tot Dinsdag 14 februari.
Ik plaats de foto's Woensdag 15 februari.