woensdag 15 februari 2012

Ice baking
Last week I had a challenge for you.
Unfortunately I had only one response.
Maybe no one baked, people forgot, it didn't turn out right 
or maybe it wasn't cold enough,I don't know.
But luckily I had fun for ten.
I baked until I was tired of it, I kept getting new ideas and experimented.
People were stopping in front of my house to look at the bakings.


Vorige week had ik een uitdaging voor jullie.
Helaas heb ik maar een response gehad.
Of niemand gebakken heeft, sommigen het vergeten zijn, 
of dat het niet gelukt is, of niet koud genoeg was,weet ik niet.
Maar gelukkig had ik ijspret voor tien.
Ik heb gebakken tot ik het zat was, 
kreeg steeds weer nieuwe ideeen en ging experimenteren.
Mensen stopten voor mijn huis om naar de baksels te kijken.


Leelah send me this picture:
Leelah has just started a blog called Babysteps
Feel free visit her to say hi.


Leelah stuurde me deze foto:
Leelah is pas  begonnen met een blog genaamd Babysteps
Voel je vrij om langs te gaan om gedag te zeggen.


pic.twitter.com/fqhD2p05


I like that she used toys!
This gave me so many new ideas.
You can do an 'ice age' cake with dinosaurs 
if you want to include the kids, 
wouldn't that be cool?

Ik vind het leuk dat ze speelgoed heeft gebruikt!
Ik kreeg hiervan zoveel nieuwe ideeen.
Je kunt bijvoorbeeld een ice age cake met dinosauriers maken, 
als je de kinderen erbij wilt betrekken, is dat niet leuk?I did a few with flowers, I used faded flowers, 
the ice makes them look great.

Ik heb er een paar met bloemen gemaakt, ik gebruikte uitgebloeide bloemen,
het ijs zorgt ervoor dat ze er goed uit blijven zien.


Then I got inspired by Valentine's day.

Toen werd ik geinspireerd door Valentijnsdag.
Then I got the crazy idea to use food coloring
I made heart shaped ice cubes
and put them in the icecake. 
 It didn't turn out so great, but you can still look at the pictures.

En toen kreeg ik het gekke idee om kleurstof te gebruiken.
Ik maakte hartvormige ijsblokjes.
Die deed ik in de ijstaart.
Het werd niet zo geweldig, maar ik heb toch foto's.

When it started to melt it looked pretty fascinating.

Toen het begon te smelten zag het er best fascinerend uit.
In case you still want to do some ice baking 
and you're a perfectionist like me, 
here are some tips:

Voor het geval je nog steeds een paar ijstaarten wil maken 
en je een perfectionist zoals ik ben,
zijn hier een paar tips:
If you just dump the stuff in there it starts to float, 
ruining what great pattern you might have in mind.

Start with thin layer of water (possibly in the freezer)
Keep a bottle of cold water in the freezer or fridge.
Then place your objects on top of the layer of ice "glue" them in place 
with a little bit of ice water.
Let it freeze again and then add the last bit of (ice)water, the objects will stay in place.
 When you want to take it out of the form, only pour water on the outside, 
not on the ice, or it will crack!

But that's for crazy people like me, 
who act like they are being payed for ice sculptures....


Als je alles er gewoon in gooit, begint het te drijven,
en dat verpest het mooie patroon wat je misschien in gedachten hebt.

Begin met een dun laagje ijs (eventueel in de vriezer)
Bewaar een fles koud water in de vriezer of koelkast.
Plaats je objecten op het laagje ijs en 'lijm' ze op de plaats met ijswater.
laat het weer opvriezen en voeg daarna de laatste laag water toe,
dan blijven je objecten op hun plaats.
Als je het uit de bakvorm wil halen, giet dan alleen water op de buitenkant, 
niet op het ijs, anders barst het!

Maar dit is alleen voor gekke mensen zoals ik, 
die doen alsof ze betaald worden voor ijssculpturen.