woensdag 22 februari 2012

Graceful light

A beautiful find does not have to be expensive,
beautiful things are everywhere.
You just have to spot them.

Een mooie vondst hoeft niet duur te zijn,
mooie dingen zijn overal,
Je hoeft ze alleen maar te vinden.
The candles are aromatic,
I don't even have to lit them.
Every time I'm in my workroom,
 it smells like fresh linnen.

De kaarsen zijn aromatisch
ik hoef ze niet eens aan te steken. 
Elke keer als ik in mijn werkkamer ben,
ruikt het naar fris linnengoed.
I was sitting behind my computer 
and suddenly this beautiful light came through the window,
the perfect moment to photograph..

Ik zat achter mijn computer
en plotseling kwam er zulk prachtig licht door het raam,
het perfecte moment om te fotograferen..


Do you like aromatic candles?
What is your favorite smell?

Hou je van geurkaarsen?
Wat is je lievelingsgeur?