dinsdag 7 augustus 2012

A life changing year

I've been blogging for a year.
A whole year!
August 6th last year I posted my first blog post.
It was a short one, a simple one but I was so proud.
Little did I know where that would lead to.
It has been an amazing ride 
and I am truly grateful for what blogging has added to my life.

Ik ben al een jaar aan het bloggen.
Een heel jaar!
6 Augustus vorig jaar plaatste ik mijn eerste blog post.
Het was een korte, een simpele maar wat was ik trots.
Ikk wist niet waar het allemaal toe zou leiden.
het is een geweldige ervaring geweest 
en ik ben erg dankbaar voor wat het bloggen toegevoegd
 heeft aan mijn leven.


Blogging has made me see my life and myself through a different lens,
And I learned that life truly is about the little things.
We all have to face the big things in our lives, some more than others.
But if you can find yourself smiling at a simple little thing,
 a little detail, a simple gesture.
If you are able to open your eyes for the simple beauty 
that is everywhere around us.
You will make it through.

Het bloggen heeft me mijn leven en mijzelf door een andere lens laten zien.
En ik heb geleerd dat het in het leven echt gaat om de kleine dingen.
We krijgen allemaal in het leven met de grote dingen te maken, sommigen meer dan anderen.
Maar als je ontdekt dat je kan glimlachen om een simpel klein iets, een klein detail, een klein gebaar.
Als je in staat bent om je ogen te openen voor de eenvoudige schoonheid die overal om ons heen is,
dan kom je er doorheen.


Thanks for all of you who have been there this past year:
reading, commenting, emailing, tweeting.

You have encouraged me to focus on the important things,
 you have encouraged me to be myself, 
you have encouraged me to press on.

Thank you so much!

Bedankt iedereen die hier het afgelopen jaar geweest is:
 lezend, berichtjes achterlatend, emailend, tweetend.

Jullie hebben me aangemoedigd om me te richten op dat wat belangrijk is, 
jullie hebben me aangemoedigd om mezelf te zijn
 en jullie hebben me aangemoedigd om door te zetten.

Hardstikke bedankt!
And many many thanks to my husband, 
who embraced blogging and all that came with it, without complaining.

En heel veel dank aan mijn man, 
die het bloggen en alles wat daarbij kwam omarmde zonder klagen.