woensdag 29 augustus 2012

Storytelling

I ran into a little second hand bookstore
and bought this book for my kids.
The bookstore was tiny, cluttered and packed
 with bookshelves full of books, that went up to the ceiling.
It was run by a friendly lady with a messy bun and reading glasses.
She was seated behind an old vintage secretaire that was covered in papers.
It was as if I found myself in a scene from a feel good movie..

Ik ontdekte een klein tweedehands boekwinkeltje
en kocht dit boek voor mijn kids.
Het winkeltje was piepklein, rommelig en volgepropt
met boekenplanken vol boeken, tot aan het plafond.
Het was van een vriendelijke dame met een rommelig knotje en een leesbril op.
Ze zat achter een oude antieke secretaire die bedolven was onder de papieren.
Het was alsof ik me bevond in een scene van een 'feel good movie'..

Anyway, this book is hilarious.
I bet everyone knows
 the polished Disney version of Winnie the pooh.
Cute and adorable.
When you read this book, you are suddenly connected with the writer.
He made up these wonderful stories for his son 
and had a remarkable sense of (British) humor.
It's not a book for little kids, the language used is a little complex. 
But it's definitely a classic must have.

I read it to my kids 
and they nearly hurt themselves laughing.
We all fell in love again with that cute but oh so dumb bear.
We watched the movie again and love it even more now.


In ieder geval, dit boek is hilarisch.
Ik denk dat iedereen de meer gepolijste Disney versie 
van Winnie de Poeh wel kent.
Lief en schattig.
Als je dit boek leest, kom je ineens in contact met de schrijver. 
Hij verzon deze fantastische verhalen voor zijn zoontje 
en had een bijzonder (Brits) gevoel voor humor.
Het is geen boek voor hele kleine kinderen, 
het taalgebruik is een beetje moeilijk.
Maar het is een absolute klassieker om te hebben.

Ik las het aan mijn kinderen voor en die lagen dubbel van het lachen.
We werden opnieuw verliefd op de die schattige, maar oh zo domme beer.
We keken opnieuw naar de film en vonden hem nu nog leuker.