zondag 5 augustus 2012

Sunday Gatherings
I'm back after a  little break with my family.
As much as I love vacation,
I love coming home..
These flowers greeted me when I got home.

Ik ben terug na een kleine vakantie met mijn gezin.
Hoeveel ik ook van vakantie houd,
ik vind het heerlijk om weer thuis te komen..
Deze bloemen begroetten me toen ik thuis kwam.


Have a lovely Sunday!

Een heerlijke zondag gewenst!