woensdag 15 augustus 2012

A time to bloom


It's the time of the roses.
Rosebuds everywhere are unfolding 
and revealing their inner beauty..
~ Mirjam Rose ~


Het is de tijd van de rozen.
Rozenknoppen overal ontvouwen zich
en tonen hun innerlijke schoonheid
~ Mirjam Rose ~The lesson we can learn from these roses?
Open up, be yourself, you are beautiful.

De les die we kunnen leren van deze rozen?
Open je, wees jezelf, je bent prachtig.