maandag 31 oktober 2011

Imperfect


* vandaag even naar beneden scrollen voor Nederlands

Linking up to LOVELINKS today.


I'm going to be courageous here,
At least I'm going to try.

I've been reading a lot lately, mostly online
And I'm amazed at all the wonderful people I meet 
and the stories they share.
weeks ago, I took a deep breath and shared my own STORY.
It was a hard one, because now it's out there
for everyone to see, but somehow it helped me.
It took courage for me to show the real me,

For years I have lived with a mask on.

The perfect mommy mask.

I was far from perfect but tried my very best to be so,
Every day I pushed my self to the limit, 
and when I failed I tried even harder
But the standards I set for myself were so high,
There was no way I could not fail.
I wanted to be the perfect wife, the perfect mother, 
the perfect daughter,
the perfect friend, 
I'm sure that everyone could see that I was not perfect,
 but I kept trying, because I was afraid to face just that:

That I'm not perfect.


I thought I was obligated to meet everyones needs 
and when I couldn't 
I felt like a failure.
I'm slowly but surely learning that it's ok 
to be imperfect me.
I have my bad days and I have my good days.

I can be really funny,

but sometimes no one gets me 
and I'm the only one laughing (out loud)

I am creative,

but not as creative as I would like to be
(I am kind of lazy, I like stapling and spraypaint)

I am terribly clumsy,

I am like a black version of Bridget Jones sometimes.
I have so many  imbarassing moments, I can write 3 books about them 
and still have enough material to do a movie.
But my husband likes that about me, 
and I can laugh about my stupid mishaps now.

I am a big kid,

Take me to an indoor playground and I'll go ballistic,
Place me at a business party with lego entertainment for the kids 
and I'm right up there with the kids building stuff.
But my son thinks that's awesome.

I am a great cook,

but ask me to bake a simple cake and it turns out green.

(I could go on but I don't like long posts and I'm guessing you neither)

I am not perfect.

And that's ok!

Ik ga nu moedig zijn,
Tenminste, dat ga ik proberen.

Ik heb de laatste tijd erg veel gelezen, voornamelijk online.
En ik ben verwonderd over de geweldige mensen die ik ontmoet 
en de verhalen die ze vertellen.
Een paar weken geleden, 
nam ik een diepe teug adem en deelde ik mijn eigen VERHAAL.
Het was moeilijk, want nu is het daarbuiten,
Waar iedereen het kan zien.
Maar op de een of andere manier heeft het me geholpen.
Ik had moed nodig om mijn echte ik te laten zien,

Ik heb jarenlang met een masker op geleefd.

Het perfecte moeder masker.

Ik was absoluut niet perfect maar deed mijn uiterste best om dat te zijn.
Elke dag vergde ik het uiterste van mijzelf
En als ik faalde deed ik nog harder mijn best,
Maar de eisen die ik aan mijzelf stelde waren zo hoog
Dat het onmogelijk was om niet te falen
Ik wilde de perfecte echtgenote, de perfecte moeder, 
de perfecte dochter, de perfecte vriendin
Ik ben er zeker van dat iedereen kon zien dat ik niet perfect was
Maar ik bleef het proberen, 
omdat ik bang was om juist datgene onder ogen te zien:

Dat ik niet perfect ben.

Ik dacht dat ik verplicht was 
om aan iedereens behoeften tegemoet te komen
En als dat niet lukte voelde ik me een mislukkeling.
Ik leer langzaam maar zeker dat het prima is
om mijn imperfecte zelf te zijn.
Ik heb mijn goede dagen en ik heb mijn slechte dagen.

Ik kan heel erg grappig zijn, 

maar soms snapt niemand me 
en dan ben ik de enige die lacht (hardop)

Ik ben creatief,

Maar niet zo creatief als ik zou willen,
(ik ben een beetje lui, ik hou van nieten en spuitverf.)

Ik ben verschrikkelijk onhandig,

Ik ben net een donkere versie van Bridget Jones
Ik heb zoveel genante verhalen, ik kan er 3 boeken over schrijven
en dan heb ik nog steeds genoeg materiaal voor een film.
Maar mijn echtgenoot vindt dat leuk aan mij, 
en ik kan inmiddels wel lachen om al mijn domme stuntelingen

Ik ben een groot kind.

Neem me mee naar een binnen speeltuin en ik ga helemaal los;
Plaats mij op een bedrijfsfeestje met lego entertainment voor de kinderen,
Dan ben ik samen met de kinderen druk aan het bouwen.
Maar mijn zoon vind dat geweldig.

Ik kan goed koken,

maar vraag me om een simpele cake te bakken en het wordt groen.

(Ik kan wel door gaan, maar ik hou niet van lange posten en ik vermoed jij ook niet)

Ik ben niet perfect.

En dat is ok!